PITy 2017 program

epity1

Czy studenci pracujący na umowę zlecenie, bądź o dzieło powinni rozliczyć PIT? PITY 2017 program dla studentów.

 

Coraz częściej młodzi ludzie podejmują pracę w trakcie studiów, robią to nie tylko po to aby sobie dorobić, ale także w celu zdobycia doświadczenia zawodowego zanim zaczną poszukiwać pełnoetatowej pracy po zakończeniu edukacji. Jak wiadomo doświadczenie jest bardzo ważne, dlatego też praca związana ze studiowanym kierunkiem jeszcze w trakcie nauki może bardzo pomóc w przyszłości, gdyż pracodawcy niebywale cenią sobie osoby posiadające wcześniejsze doświadczenie w danej branży.

 

Studenci pracujący zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o dzieło mają obowiązek rozliczenia pitu. Otrzymują oni od pracodawcy formularz PIT-11 na podstawie za dany rok podatkowy, którego do dnia 31 kwietnia roku następującego po roku, za który dokonuje się rozliczenia konieczne jest złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Zeznanie to wypełnia się w tym przypadku na formularzu PIT-37. Oczywiście większość młodych osób do rozliczenia się z urzędem skarbowym wykorzystuje program do rozliczania podatku pit. Nie da się ukryć, że program pity znacznie ułatwia wypełnienie formularzy podatkowych, szczególnie wtedy, gdy nie ma się w tym żadnego doświadczenia. Co roku tworzona jest nowa aplikacja, której działanie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi dlatego tak ważne jest aby obecnie wykorzystać pit 2017 program do rozliczania, a nie program z roku 2009, gdyż może być on już nie aktualny. Pity 2017 program pozwoli nam na uniknięcie błędów, które często popełnia się podczas uzupełniania papierowego formularza pobranego w urzędzie skarbowym.

 

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo zasadom wypełniania formularzy podatkowych przez studentów. Do ich wypełnienie będą niezbędne, wspomniane już wcześniej, PITy które powinniśmy otrzymać od pracodawców, muszą oni przekazać je do końca lutego (wysyłane są one także do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego). PIT, który otrzymamy (PIT-11) w związku z pracą na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło zawierać będzie informację o uzyskanych przez nas dochodach oraz o tym w jakiej wysokości zaliczki zostały pobrane na podatek dochodowy. Studentom, tak samo jaki innym osobom składającym formularz PIT-37 przysługuje prawo do ulg ustawowych, jeżeli zamierzamy, z którejś z tych ulg skorzystać powinniśmy dodatkowo do naszego zeznania załączyć PIT-O.

 

Zeznania podatkowe studenci muszą składać w związku z umową zlecenie i umową o dzieło, gdyż są one opodatkowane na zasadach ogólnych. Obowiązek taki nie ma miejsca na przykład z tytułu otrzymywanych przez studentów stypendiów. Oczywiście w przypadku tego typu dochodów istnieje także kwota wolna od podatku. Obecnie wynosi ona 3091 zł, jeżeli nie zostanie przekroczona, to podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest pobierany. Pracodawcy mają obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wszystkich wypłacanych przez nich pracownikom pieniędzy, dlatego też jeżeli student uzyskał w ciągu roku podatkowego dochód, który nie podlega opodatkowaniu odprowadzony podatek jest mu zwracany po złożeniu prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego. Pobrany wcześniej podatek dochodowy od osób fizycznych jest zwracany studentowi przez urząd skarbowy, który ma obowiązek wypłacić kwotę pobranego podatku w ciągu trzech miesięcy od momentu otrzymania zeznania podatkowego, co oznacza, że im szybciej dokonamy rozliczenia z fiskusem, tym szybciej otrzymamy pieniądze (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym w zależności od wybranej opcji).