PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie roczne 2017 i ulga abolicyjna - ile możemy dzięki niej uzyskać dodatkowych pieniędzy? Z Pity 2017 program rozliczysz tę i wiele innych ulg.

 

Podatnicy, spełniający określone warunki, mogą wypełniając rozliczenie roczne 2017, skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Ulga ta przeznaczona jest dla osób spełniających jednocześnie dwa warunki:

  • posiadanie polskiej rezydencji podatkowej,

  • osiąganie dochodów poza granicami kraju.

Jej występowanie w pit 2017, jest konsekwencją wprowadzenia abolicji podatkowej. Abolicja podatkowa obowiązywała w latach 2002 – 2007. Celem jej wprowadzenia, było zachęcenie podatników do wyjścia z tzw. szarej strefy podatkowej. Efekt ten osiągnięto, poprzez ustanowienie przepisów, zgodnie z którymi ujawnienie przez podatników nieopodatkowanych, zatajonych dochodów, nie skutkowało koniecznością zapłacenia 75% podatku, a jedynie częściowym opodatkowaniem wykazanej przez podatnika kwoty. Dzięki uldze abolicyjnej, podatnicy mieli możliwość uniknięcia konsekwencji, które mogłyby ich spotkać, gdyby oszustwa podatkowe zostały wykryte przez urząd skarbowy.

Ulga abolicyjna zastąpiła abolicję podatkową. Warto podkreślić, że funkcjonuje ona na tych samych zasadach i przepisy jej dotyczące, różnią się od przepisów, które obowiązywały trakcie abolicji podatkowej.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej uldze abolicyjnej, z której możemy skorzystać w pit za 2017 rok. Na początku warto podkreślić, że wykonując rozliczenie pit 2017, skorzystać mogą z niej jedynie osoby, których dochody, są opodatkowane w formie:

  • skali podatkowej

  • podatku liniowego,

  • ryczałtu ewidencjonowanego.

W darmowy pit 2017, ulga abolicyjna dotyczy jedynie podatników, którzy nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego, w formie tzw. zwolnienia z progresją. W takiej sytuacji podatnik ma możliwość odliczenia podatku, który zapłacił on w Polsce, naliczonego zgodnie z zasadą proporcjonalnego odliczenia.

 

Żeby poprawnie zrozumieć, działanie ulgi abolicyjnej, należy wiedzieć na czym polegają, wspomniane powyżej zwolnienie z progresją oraz proporcjonalne odliczenie. To, jaką metodę opodatkowania, należy zastosować do dochodów zagranicznych, regulują umowy międzynarodowe dotyczące opodatkowania dochodów, zawierane pomiędzy poszczególnymi państwami, lub brak takich umów. W przypadku zawarcia umowy między polskimi organami podatkowymi, a organami państwa, w którym podatnik osiągał dochody zagraniczne, zastosowanie znajduje zwolnienie z progresją. Zgodnie z nim dochody zagraniczne podatnika, będącego polskim rezydentem, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zatem podatnik ma obowiązek zapłacenia podatku jedynie za granicą.

 

Istnieją jednak sytuacje, w których nie została zawarta umowa między organami polskimi, a organami regulującymi prawo podatkowe, w kraju osiągania dochodów zagranicznych przez podatnika. Skutkuje to koniecznością opodatkowania dochodów zagranicznych nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Podatnik ma wtedy obowiązek zastosować do naliczenia podatku metodę proporcjonalnego odliczenia. To właśnie w tej sytuacji pojawia się możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej.

 

Jak możemy zatem zauważyć, ulga abolicyjna dotyczy tylko dochodów osiąganych w państwach, z którymi Polska nie zawarła umowy międzynarodowej (z wyłączeniem tzw. rajów podatkowych, czyli państw stosujących bardzo korzystne stawki podatkowe), regulującej opodatkowanie dochodów. Wiele osób zastanawia się ile można zyskać, w wyniku skorzystania z takiej ulgi. Wszystko zależy od tego jak wysokie były nasze dochody w kraju i za granicą. Warto jednak zwrócić uwagę, że ulga abolicyjna odliczana jest od podatku (nie tak jak większość ulg od dochodu). Może to spowodować, że naliczony przez nas podatek, pomniejszony o wysokość przysługującej ulgi, będzie równy zero, a zatem nie będziemy mieć żadnych zobowiązań względem urzędu skarbowego. Oczywiście wysokość ulgi nie może przekraczać wysokości podatku jakim zostały obciążone nasze dochody.