PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie pit 2017 – różnice między ulgą podatkową a budowlaną.

 

pit-2017-ulga-mieszkaniowa-budowlanaPodatnikom, którzy już niedługo, będą musieli złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne 2017, przysługuje prawo do skorzystania z różnego rodzaju ulg (oczywiście po spełnieniu, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymagań). Do tych ulg zaliczamy między innymi ulgę budowlaną oraz ulgę mieszkaniową. Ulgi te są bardzo często mylone ze sobą, dlatego w tym artykule przyjrzymy się im bliżej. Zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami, dotyczącymi obu ulg, na pewno pozwoli nam uniknąć błędów, gdy będziemy składać edeklaracje bądź tradycyjne papierowe rozliczenie podatkowe 2017. Warto podkreślić, że odliczenia wszystkich rodzajów ulg, w bardzo łatwy sposób, dokonamy przy pomocy pity 2017 program, w którym dostępne są wszystkie aktualne pity 2017 w formie aktywnych formularzy podatkowych. Ponadto program do pit 2017 zawiera także załączniki, których złożenie jest niezbędne, jeżeli chcemy skorzystać z ulg.

 

Ulga mieszkaniowa nazywana jest także ulgą odsetkową. do skorzystania z niej, mają prawo podatnicy, którzy od 2002, a przed końcem roku 2006, zaciągnęli zobowiązanie, którego celem było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Zobowiązanie to, może mieć formę:

  • kredytu mieszkaniowego,

  • kredytu refinansowanego,

  • pożyczki bądź kredytu, które zostały zaciągnięte przez podatnika, w celu spłaty zobowiązań wynikających z potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Jak można zauważyć, ulga mieszkaniowa już nie obowiązuje, jednak ponieważ podatnicy, którzy nabyli do niej prawa w czasie kiedy obowiązywała, nadal mogą z niej korzystać.

 

Ulga mieszkaniowa polega na możliwości odliczenia przez podatnika, od osiąganego dochodu, odsetek od zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Z odliczenia można korzystać przez cały czas trwania umowy kredytu, jednak nie dłużej niż do końca 2027 roku.

 

Co bardzo ważne, ulga przysługuje jedynie podatnikowi, którego potrzeby mieszkaniowe są przy pomocy owego kredytu faktycznie zaspokajane. Zatem jeżeli podatnik zaciągnął kredyt na budowę domu dla siebie i swojej rodziny, ma prawo do ulgi, jednak jeżeli kredyt ten ma na celu pokrycie kosztów związanych z budową domu dla syna bądź córki podatnika, która nie będzie z nim mieszkać, to ulga taka nie przysługuje. Do skorzystania z ulgi uprawniona byłaby córka podatnika, gdyby to ona zaciągnęła kredyt. Ponadto nieruchomość, o której mowa, musi znajdować się na terenie kraju. Odsetki od kredytu, które są odliczane przez podatnika, wykazywane są w załączniku PIT/D, natomiast w momencie, gdy podatnik po raz pierwszy chce skorzystać z ulgi, musi on również załącz nuć do zeznania PIT/2K.

 

Ulgą budowlaną nazywana jest natomiast ulga, przysługująca podatnikom w związku z wydatkami, które ponieśli oni na zakup materiałów budowlanych, przeznaczonych na remont, budowę bądź przebudowę. Warto od razu podkreślić, że nie dotyczy ona podatku dochodowego od osób fizycznych, a podatku od towarów i usług (VAT). Prawo do złożenia wniosku o zwrot tego podatku, przysługuje osobom, które posiadają faktury potwierdzające zakup towarów, których stawka opodatkowania wzrosła w kwietniu 2004 r. z 7 do 22%. Aktualny wykaz materiałów budowlanych objętych tego rodzaju ulgą, został określony w obwieszczeniu ministerstwa transportu i budownictwa. Ponieważ ulga budowlana dotyczy innego rodzaju podatku, nie jest ona wykazywana w deklaracjach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek o tego rodzaju zwrot należy składać na odpowiednich formularzach.