PITy 2017 program

epity1

Czy do rozliczenia pita przez internet potrzebny jest podpis elektroniczny, a także jak wygląda rozliczenie roczne za pomocą pity 2017 program.

 

Rozliczenie roczne 2017 będzie o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze używając program do rozliczania pitów 2017. Interaktywne formularze, za pomocą których można wypełniać i wysyłać zeznania roczne można pobrać ze strony www.epity.pl lub za pomocą pity 2017 program. Już od dwóch lat możemy składać nasze roczne zeznanie podatkowe przez Internet, nawet jeśli nie mamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wcześniej użytkując pity 2017 program do rozliczania wymagał od nas kwalifikowanego podpisu cyfrowego (za czytnik płaciło się 400 zł jednorazowo i dodatkowo co roku ok. 200 zł za odnowienie samego podpisu). W przyszłym roku, czyli przy rozliczaniu PIT za 2017, zeznanie drogą elektroniczną będą mogły złożyć zarówno osoby, które uzyskują dochody z umów o pracę, zlecenia, z emerytur i rent, jak i przedsiębiorcy, nawet Ci rozliczający się liniowo.

 

Zdalnie będzie można złożyć następujące deklaracje za rok 2017:

  • PIT-36 (przychody z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy - opodatkowanych na zasadach ogólnych)
  • PIT-36L (przychody opodatkowane podatkiem liniowym)
  • PIT 37 formularz (przychody ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej)
  • PIT-38 (przychody kapitałowe - odpłatne zbycie papierów wartościowych)
  • PIT-39 (przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami)

Dzięki możliwościom interaktywnych formularzy mamy zapewnienie kompleksowo uzupełnionego zeznania wraz z obliczeniem należnego podatku, a także z uwzględnieniem wszelkich dozwolonych odliczeń. I to wszystko w ciągu kilku chwil i bez wychodzenia z domu. Rozliczenie pitów jeszcze nigdy nie było tak proste.

 

Ministerstwo Finansów chcąc jak najbardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich podatników i ułatwić rozliczenie pit 2017, zlikwidowało kwalifikowane podpisy elektroniczne, co nie znaczy, że wpłynęło to na bezpieczeństwo danych. Teraz podpis elektroniczny jest bezpłatny i oparty na unikatowych cechach podatnika. Składają się na niego: nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym złożonym za rok poprzedni. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że podatnik w minionym roku nie składał żadnych zeznań lub rozliczeń, we wskazanym polu wpisuje się „0”.

 

Odpowiednio wypełniony formularz wysyłamy droga elektroniczną. Nie musimy się martwić, że coś mogliśmy obliczyć, źle ponieważ program pity 2017 praktycznie eliminuje wystąpienie jakiegokolwiek błędu. Po zatwierdzeniu prawidłowo uzupełnionego formularza otrzymujemy, również drogą elektroniczną, UPO czyli Urzędowe poświadczenie odbioru, które jest dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego. Każdemu wypełnionemu zeznaniu zaraz po wysłaniu zostaje przypisany unikalny numer referencyjny, pozwalający sprawdzić status wysłanego dokumentu.

 

Należy pamiętać, że podatnicy mogą złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną do końca kwietnia, jednak przestrzega się do wyczekiwania tej ostatniej chwili. Ponieważ kiedy zdarzy się pomyłka, np. w przypadku wpisania błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania nie otrzymamy UPO. A to oznacza, że zeznanie nie zostanie złożone w terminie.

 

Przy wypełnianiu należy zwracać uwagę na rzetelne uzupełnianie danych, gdyż korekty można składać jedynie drogą papierową lub drogą elektroniczną w formie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.