PITy 2017 program

epity1

Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2017 rok?

 

Rozliczenie PIT 2017 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2017 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie należy złożyć także wtedy, gdy zamiast dochodu osiągnięta została strata. Wykazanie strat w deklaracji rocznej pozwala na ich odliczenie w latach kolejnych i tym samym obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą muszą rozliczyć się z fiskusem, niezależnie od wyniku finansowego, jaki osiągnęli. W tym celu składają w urzędzie skarbowym:

  • PIT-16A – jeżeli korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej,

  • PIT-28 – jeżeli korzystali z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • PIT-36 – jeżeli ich działalność była opodatkowana na zasadach ogólnych,

  • PIT-36L – jeżeli wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego.

Osoby, które osiągały dochody tylko za pośrednictwem płatnika (np. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia), również muszą wypełnić roczny pit za 2017 (w większości przypadków będzie to formularz PIT-37). Warto jednak pamiętać, że samodzielne wypełnianie rozliczenia nie jest konieczne, gdy w uzyskiwaniu dochodów pośredniczył tylko jeden płatnik. Jeżeli do 10 stycznia 2018 r. podatnik przekaże płatnikowi (pracodawcy) druk PIT-12, obowiązkiem płatnika będzie złożenie za podatnika rocznej deklaracji podatkowej.

Zeznanie muszą złożyć także osoby, które w 2017 roku osiągnęły dochody lub poniosły straty z:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, objęcia w zamian za wkład niepieniężny udziałów/akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach,

  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 r.

W powyższych przypadkach należy złożyć odpowiednio – PIT-38 i PIT-39.

Wszystkie opisane formularze w prosty sposób wypełnimy w program PITy 2017, który można pobrać z Internetu zupełnie za darmo.