PITy 2017 program

epity1

Kiedy do PIT 2017 dołączamy załącznik PIT/D?

 

Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2017 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych oraz wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Z ulg należących do drugiej grupy, mimo że zostały wycofane, można nadal korzystać na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że podatnicy, którzy nabyli prawo do danej ulgi w trakcie jej obowiązywania, nadal mogą odliczać ją w rocznych zeznaniach podatkowych.

Druk PIT/D stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wypełniają go tylko i wyłącznie ci podatnicy, którzy na podstawie praw nabytych korzystają z tzw. ulg budowlanych (m.in. ulgi odsetkowej). Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi budowlanej w rocznej deklaracji podatkowej zawsze wymaga dołączenia do zeznania formularza PIT/D, jego brak będzie skutkował koniecznością złożenia korekty. Wyjątek od tej zasady stanowi pierwszy rok korzystania z ulgi odsetkowej – w tym przypadku podatnik jest zobowiązany do wypełnienia załącznika PIT-2K. Jednak we wszystkich kolejnych latach wraz z deklaracją podatkową powinien złożyć PIT/D.

Małżonkowie, składający w urzędzie skarbowym wspólną deklarację podatkową, dołączają do niej tylko jeden załącznik PIT/D. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia, gdy małżonkowie rozliczają się na oddzielnych formularzach PIT. Natomiast w przypadku rozwodu lub separacji, każda z osób powinna wypełnić oddzielny druk PIT/D.

Osoby korzystające z ulg budowlanych mogą rozliczyć się z fiskusem w formie elektronicznej. Do wypełnienia i wysłania e-deklaracji warto wykorzystać darmowy program do pitów 2017, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych krok po kroku. Wysyłając zeznanie przy pomocy programu, będziemy mieć pewność, że dotarło ono bezpiecznie do właściwego urzędu skarbowego.