PITy 2017 program

epity1

Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2017?

 

Wypełniając zeznanie roczne 2017, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ulgi został w pewnym stopniu ograniczony. Obecnie, prawo do dokonania odliczenia jest zależne od:

 • dochodu uzyskanego przez podatnika w trakcie danego roku podatkowego,

 • liczby wychowywanych dzieci,

 • stanu cywilnego podatnika.

Niezmienione zostały warunki, jakie musi spełniać dziecko, które jest wychowywane przez podatnika. Powinno ono:

 • mieć mniej niż 18 lat,

 • mieć więcej niż 18 lat lecz mniej niż 25 lat i kontynuować naukę,

 • otrzymywać rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (w tym przypadku wiek dziecka nie ma znaczenia).

Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli dziecko spełnia, któryś z powyższych warunków, lecz:

 • osiągnęło roczny dochód przekraczający kwotę wolną od podatku (3 091 zł),

 • wstąpiło w związek małżeński,

to skorzystanie z ulgi prorodzinnej w PIT za 2017 rok nie będzie możliwe.

Ulga na dzieci jest odliczana bezpośrednio od podatku, co sprawia, że jej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego jest bardzo duży. To właśnie z tego powodu, ulga prorodzinna jest uznawana za najważniejszą z ulg podatkowych.

Przed wprowadzeniem zmian, kwota jaką można było odliczyć na każde dziecko była taka sama. Aktualnie wzrasta ona wraz ze wzrostem liczby dzieci wychowywanych przez podatnika.

Z omawianej ulgi mogą skorzystać tylko osoby, które opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu pit-36 lub pit-37. Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O, w którym podaje się:

 • liczbę dzieci, na które dokonano odliczenia,

 • imiona i nazwiska dzieci,

 • numery PESEL dzieci,

 • miesiące, za które przysługuje odliczenie.

Ulga jest rozliczana w trybie miesięcznym. Zatem wystarczy, że przez jeden dzień w danym miesiącu dziecko spełniało warunki uprawniające do odjęcia ulgi i możliwe jest dokonanie odliczenia za ten miesiąc.

W poniższej tabeli przedstawiono, jaką kwotę można odjąć od podatku w zależności od liczby posiadanych dzieci:

 

LICZBA DZIECI

WYSOKOŚĆ ULGI

podatnicy będący w związku małżeńskim przez cały 2017 r.

podatnicy niebędący w związku małżeńskim oraz
podatnicy będący w związku małżeńskim tylko przez część 2017 r.

łączny roczny dochód małżonków
do 112 000 zł

łączny roczny dochód małżonków powyżej 112 000 zł

roczny dochód
do 56 000 zł

roczny dochód powyżej 56 000 zł

1

92,67 zł miesięcznie

(1 112,04 zł rocznie)

brak prawa do ulgi

92,67 zł miesięcznie

(1 112,04 zł rocznie)

brak prawa do ulgi

2

pierwsze
i drugie dziecko

92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie

3

pierwsze
i drugie dziecko

92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie

trzecie dziecko

138,01 zł miesięcznie / 1 668,12 zł rocznie

4 lub więcej

pierwsze
i drugie dziecko

92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie

trzecie dziecko

138,01 zł miesięcznie / 1 668,12 zł rocznie

czwarte
i każde kolejne dziecko

185,34 zł miesięcznie / 2 224,08 zł rocznie

 

Aby ułatwić sobie wypełnienie rocznego zeznania podatkowego z uwzględnieniem ulg, warto pobrać z Internetu program PIT 2017. Korzystając z tej darmowej aplikacji komputerowej znacznie zmniejszymy ilość czasu, jaki trzeba poświęcić na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego. Dodatkowo, dzięki PIT 2017 program, wyślemy zeznanie do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej, bez konieczności wychodzenia z domu.