PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie PIT 2017, poznaj PITY jakie wypełnisz dzięki systemowi eDeklaracje 2017.

 

Edeklaracje, to unikalna możliwość rozliczenie podatkowe 2017 przy użyciu narzędzi internetowych. Ministerstwo Finansów już w 2008 roku oddało w ręce polskich podatników rządowy system e-deklaracje pit, który pozwala na wysyłanie pitów przez internet. Z każdym rokiem wyraźnie zwiększa się liczba osób, które sięgają po elektroniczną formę rozliczeń. Wiąże się to z przejrzystą formą samego systemu, szybkością i łatwością wypełnienia zeznania, minimalizacją możliwości popełnienia błędu oraz gwarancją bezpieczeństwa przesyłu danych. Alternatywą na edeklaracje są pity 2017 program, aplikacja z której korzystają miliony podatników.

 

Podstawą rozliczenia elektronicznego jest wypełnienie druków, które Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Rozliczenie pit 2017 pozwala na przesyłanie zarówno rocznego zeznania podatkowego, jak i wielu innych interaktywnych dokumentów. Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego można przesłać administracji skarbowej formularze PIT: pit 36, pit 36l, pit 37 druk, pit 38 oraz pit 39.

 

Aby otrzymać prawo do złożenia elektronicznego zeznania podatkowego, należy uzyskać dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, renty lub emerytury. W takiej sytuacji można wypełnić formularz PIT-37. Warunkiem koniecznym jest otrzymanie od pracodawcy druku PIT-11, który zawiera informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych na poczet podatku dochodowego zaliczkach. Płatnik musi przekazać podatnikowi formularz PIT-11 nie później niż dwa miesiące po zakończeniu roku podatkowego, czyli do końca lutego. Rozliczeń można dokonać zarówno samemu, jak i z małżonkiem. Wspólne deklaracje małżeńskie wymagają jednak udzielenia pełnomocnictwa. Służą do tego klasyczne, papierowe druki UPL-1. Dzięki nim jeden z małżonków uzyska prawo podpisania i złożenia edeklaracji w ich wspólnym imieniu. W odpowiednich rubrykach należy podać miejsce, w którym złożone zostanie zawiadomienie, dane podatnika oraz dane pełnomocnika. Bezpłatne pełnomocnictwo można złożyć w Urzędzie Skarbowym osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Z internetowego systemu edeklaracje 2017 mogą korzystać osoby, które w danym roku podatkowym prowadząc działalność gospodarczą rozliczają się przy użyciu formularza PIT-36 oraz druku PIT-36L. Po pierwszy sięgają podatnicy, którzy uzyskują dochody z działalności gospodarczej, która została opodatkowana na zasadach ogólnych; z działów specjalnych produkcji rolnej; z najmu lub z dzierżawy; z zagranicznego stosunku pracy oraz otrzymywanych z zagranicy rent bądź emerytur. Po drugi formularz sięgają natomiast osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, która podlega opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym.

 

Edeklaracje mogą złożyć także osoby rozliczające się przy użyciu druków PIT-38. Taki formularz mogą wypełnić podatnicy, których przychody pochodzą z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach z osobowością prawną, pochodnych instrumentów finansowych oraz praw, które z nich wynikają. Na formularzu PIT-38 należy również wykazać przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną i wkładów w spółdzielniach w zamian za otrzymanie niepieniężnej rekompensaty. Ekwiwalent nie może być jednak przedsiębiorstwem bądź zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

 

Na formularzach PIT-39 swoje e deklaracje 2017 wypełnić mogą podatnicy, którzy uzyskali dochody ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku.

 

Elektroniczny formularz zeznania podatkowego można przesłać wraz z załącznikami: PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w 2017 roku za pośrednictwem systemu edeklaracje będzie można złożyć 4 nowe formularze: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a oraz PIT-28.