PITy 2017 program

epity1

Fundusze uzyskane z Unii Europejskiej a wypełnienie pitu przez pity 2017 program.

 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, uzyskaliśmy dostęp do szeregu dotacji i funduszy unijnych przeznaczonych na różnego rodzaju cele. Nie da się ukryć, że owe środki finansowe są dla naszego kraju doskonałą szansą na przyspieszony rozwój w wielu dziedzinach. Pieniądze pozyskiwane ze środków unijnych (tzw. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej), są między innymi wykorzystywane na wypłatę wynagrodzeń. W związku z tym pojawiły się spore problemy dotyczące ewentualnych zwolnień z konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT2017 ). Sprzeczne interpretacje prawa podatkowego, powodowały problemy z określeniem, czy wynagrodzenia, które sfinansowano ze środków pomocowych pochodzących z Unii, są czy też nie są obciążone podatkiem dochodowym.

 

Niebawem czeka nas rozliczenie pit 2017, dlatego powinniśmy przyjrzeć się temu problemowi trochę dokładniej, żebyśmy wypełniając pity 2017, nie mieli wątpliwości co do tego z jakich wynagrodzeń powinniśmy rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 

Zgodnie z najnowszymi informacjami fundusze uzyskane z Unii Europejskiej raczej nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że w większości przypadków nasz pit 2017 musi je uwzględniać i musimy od takich wynagrodzeń zapłacić należny podatek. Przy wypełnianiu odpowiednich formularzy, na pewno bardzo przydatny okaże się program do obliczania pit. Nowy program pit 2017 stanowi doskonałe narzędzie, znacznie ułatwiające wypełnianie formularzy podatkowych i wykonywanie stosownych obliczeń, pozwalających na określenie wysokości należnego podatku, który podatnik ma obowiązek opłacić w danym roku podatkowym. Warto podkreślić, że pity 2017 program jest aplikacją bardzo łatwą w obsłudze, z której jest w stanie korzystać nawet początkujący użytkownik komputera. Zanim jednak pobierzemy program na dysk naszego komputera omówmy szczegółowo aktualny sposób rozliczania środków pozyskanych z zagranicznych programów pomocowych.

 

Wielu podatników zastanawia się zapewne, dlaczego muszą oni opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, mimo że w poprzednich latach ich wynagrodzenia często były z konieczności opłaty tego podatku zwolnione. Konieczność opłacenia podatku wynika niestety z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której określone zostały warunki, jakie muszą być spełnione aby osiągane dochody kwalifikowały się do zwolnienia z podatku. Po pierwsze środki finansowe muszą pochodzić ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a po drugie podatnik, w celu uzyskania zwolnienia z podatku, musi bezpośrednio realizować cel programu w ramach, którego ową bezzwrotną pomoc uzyskał. Wynika z tego, że jeżeli podatnik otrzymujący bezzwrotną pomoc i odpowiedzialny za właściwą realizację projektu, na który uzyskał finansowanie, zleca realizację określonego przez program celu osobom trzecim, i otrzymane środki finansowe, wykorzystuje na wypłatę wynagrodzeń, to osoby fizyczne, które zatrudnia, nie podlegają zwolnieniu podatkowemu. Dzieje się tak dlatego, że nie realizują one owego celu bezpośrednio, nie ciąży na nich odpowiedzialność wynikająca z otrzymania finansowania. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji rodzaj umowy jaki wiąże podatnika realizującego cel bezpośrednio i ową osobę fizyczną, nie ma żadnego wpływu na prawo do zwolnienia z podatku, gdyż ich dochody nigdy nie będą pochodziły bezpośrednio z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zatem mimo wcześniejszej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 2009 roku), zgodnie z którą pracownicy mieli prawo do zwolnienia z podatku, najnowsza decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 2017 roku), powoduje że opłacanie podatku jest konieczne, gdyż decyzja podjęta wcześniej została uznana za błędną. Jeżeli podatnik nie opłaci należnego podatku we właściwym terminie, będzie zmuszony do zapłacenia całej kwoty wraz z odsetkami, a ponadto może zostać na niego nałożona kara o charakterze finansowym.

 

Podczas omawiania zwolnień podatkowych dotyczących środków unijnych, warto jednak podkreślić, że w związku z istniejącym w przypadku funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej, zjawiskiem prefinansowania projektów, interpretacja prawa podatkowego jest korzystna dla podatników (i oczywiście niekorzystna dla urzędu skarbowego). Oznacza to, że mimo iż w pierwszej fazie – przed faktycznym uzyskaniem środków finansowych w formie bezzwrotnej pomocy z Unii – pieniądze na realizacje celów, pochodzą w większości przypadków z kredytów (a zatem nie bezpośrednio z UE, lecz na przykład z budżetu państwa), jest to uznawane jedynie za kwestię techniczną przepływu środków pieniężnych, gdyż w ostatecznym rozrachunku pieniądze na finansowanie działania pochodzą z funduszy unijnych. Taka interpretacja jest oczywiście konieczna, gdyby prefinansowanie nie było możliwe, do zwolnienia z podatku dochodowego zostałoby zakwalifikowanych bardzo niewielu podatników.

 

Jak możemy zatem zauważyć, tegoroczna decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego spowodowała spore zmiany w kwestii zwolnień podatkowych, niestety są to zmiany niekorzystne dla podatników. W związku z tym tak ważne jest żebyśmy w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za rok 2017, właściwie ocenili, czy przysługuje nam prawo do zwolnienia podatkowego, gdyż to, że mogliśmy z niego skorzystać w ubiegłym roku niestety wcale nie oznacza, że możemy to zrobić ponownie. W przypadku wątpliwości warto zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego, w celu uzyskania wyjaśnienia. Na pewno pozwoli nam to uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.