PITy 2017 program

epity1

Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?

 

Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód, co oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu kosztów, które poniósł w celu jego uzyskania. Bardzo istotne jest, że na formularzu PIT-37 mogą zostać rozliczone tylko i wyłącznie te przychody, które zostały osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy).

Zgodnie z powyższym na druku PIT-37 nie mogą rozliczyć się osoby, które opłacają podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych lub z odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innych praw majątkowych. Ponadto, deklaracji na formularzu PIT-37 za 2017 r. nie mogą wypełnić także osoby osoby, które opłacają podatek progresywny, ale nie wszystkie ich przychody zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika (np. w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej). W takiej sytuacji należy wypełnić druk PIT-36, w którym powinny zostać wykazane wszystkie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach osoby uzyskujące przychody przez płatnika, będą musiały zamiast formularza PIT-37 wypełnić formularz PIT-36. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy podatnik:

  • rozlicza straty wykazane w deklaracjach podatkowych za lata ubiegłe,
  • ma obowiązek doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
  • uzyskiwał w trakcie 2017 r. dochody poza granicami kraju.

Osoby, które nie mogą rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT-37, mogą wypełnić zeznanie roczne w PITy 2017 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która umożliwia wygenerowanie wszystkich najpopularniejszych druków podatkowych.