PITy 2017 program

epity1

Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?

 

                Działalność organizacji pożytku publicznego (OPP) jest regulowana przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą, za organizacje pożytku publicznego uznaje się organizacje pozarządowe oraz spółki kapitałowe utworzone w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, które posiadają status OPP. Warto zwrócić uwagę, że aby organizacja została uznana za OPP nie wystarczy, że będzie ona prowadziła działalność pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego jest nadawany przez wydziały gospodarcze KRS sądów rejonowych, po spełnieniu przez organizację warunków określonych w ustawie (dotyczących m.in. sprawozdawczości i jawności informacji).

O 1% podatku mogą się ubiegać tylko i wyłącznie te organizacje, które posiadają status OPP. Zatem podatnik, który zdecyduje się na przekazanie 1% na OPP, powinien sprawdzić, czy organizacja, którą chce wesprzeć posiada odpowiedni status.

Rejestr organizacji pożytku publicznego (poza KRS) prowadzi Departament Pożytku Publicznego należący do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co roku na stronie internetowej departamentu jest publikowana lista organizacji, które mogą otrzymać 1% podatku. Aktualnie na stronie znajduje się wykaz organizacji, którym można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, podczas wypełniania deklaracji pit za 2017 r.

Osoby chcące wesprzeć, którąś z organizacji znajdujących się na liście, powinny wypełnić odpowiednie pola w formularzu podatkowym. Żeby OPP otrzymała darowiznę, podczas wypełniania zeznania w PITy 2017 program, konieczne jest podanie numeru wybranej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wnioskowanej kwoty (nie wyższej niż 1% należnego podatku). Pozostałe pola związane z przekazaniem 1% na rzecz OPP są polami, w których można wpisać informacje uzupełniające, jednak ich wypełnienie nie jest obowiązkowe.