PITy 2017 program

epity1

Do czego służy czynny żal?

 

                Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2017 r. uzyskał dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest terminowe złożenie deklaracji rocznej. Zeznanie podatkowe 2017 powinno obejmować wszystkie dochody/przychody, od których podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek. Trzeba pamiętać, że ukrywanie przychodów może skutkować nałożeniem grzywny za wykroczenie o charakterze skarbowym.

                Warto wiedzieć, że możliwe jest uniknięcie konsekwencji przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym, a to wszystko dzięki czynnemu żalowi. Czynnym żalem nazywane jest powiadomienie fiskusa o popełnionym czynie zabronionym oraz zaprzestanie działania, które mogłoby narazić budżet państwa na straty.

                Czynny żal można złożyć w urzędzie skarbowym w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Konieczne jest podanie istotnych informacji dotyczących popełnionego czynu oraz wskazanie osób, które w nim uczestniczyły (jeżeli takowe były). Osoby, które składają czynny żal, ponieważ ich rozliczenie PIT 2017 nie zostało doręczone w terminie, powinny niezwłocznie dostarczyć do do urzędu poprawnie wypełnione formularze podatkowe.

                Trzeba mieć na uwadze, że czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy fiskus nie rozpoczął prowadzenia podstępowania związanego z popełnionym przez podatnika czynem zabronionym i nie posiadał udokumentowanych informacji o tym, że podatnik postąpił niezgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Na uniknięcie kary nie może liczyć osoba, która kierowała popełnieniem czynu, wykorzystywała inne osoby do popełnienia owego czynu lub kierowała grupą prowadzącą działania mające narazić państwo na straty.

                Mimo że czynny żal może spowodować uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej, lepiej nie narażać się na nieprzyjemności i rozliczyć się z fiskusem w terminie przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do wypełnienia deklaracji można wykorzystać program do PIT 2017, który przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku.