PITy 2017 program

epity1

Wysokość ulgi internetowej w PIT 2017

 

W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od zeszłego roku, dostęp do ulgi PIT 2017 został znacznie ograniczony. Każdy podatnik może z niej skorzystać tylko dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Osoby, które przed wprowadzeniem ograniczeń, uwzględniły ulgę w zeznaniu minimum dwa razy, tracą do niej prawo i nie mogą dokonać odliczenia w PIT 2017.

Wysokość ulgi internetowej nie uległa zmianie i, tak samo jak w latach poprzednich, wynosi maksymalnie 760 zł. Ponieważ ulga jest odliczana od dochodu, obniża wysokość podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy. Jeżeli w zeznaniu rocznym odejmiemy ulgę w maksymalnej wysokości, nasze zobowiązanie podatkowe zmniejszy się o 136,80 zł.

Trzeba pamiętać, że możliwe jest odliczenie tylko tych wydatków, które zostały odpowiednio udokumentowane. Dokument, który zostanie zaakceptowany przez fiskus, powinien:

  • jednoznacznie stwierdzać, że podatnik poniósł koszt dostępu do sieci internetowej,

  • zawierać dane kupującego i sprzedającego, wskazywać kwotę oraz rodzaj usługi.

W urzędzie skarbowym podatnik powinien złożyć tylko pity 2017 i załącznik PIT/O, nie trzeba dołączać do formularzy dokumentacji potwierdzającej wydatki. Nie oznacza to jednak, że nie powinna być ona przechowywana. Aż do momentu, w którym zeznanie ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy ma prawo w każdej chwili wezwać podatnika do przedstawienia stosownych dokumentów. Okres przedawnienia trwa pięć lat i rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym złożone zostało zeznanie. Zatem deklaracja podatkowa za 2017 r. ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2020 r. i do tego czasu najlepiej przechowywać wszystkie istotne dokumenty.