PITy 2017 program

epity1

Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2017?

 

Wystawiając swój PIT 2017 należy pamiętać przede wszystkim o tym, by zawrzeć w nim wszystkie informacje, dotyczące dochodów podatników. Jakie elementy wchodzą w skład dochodów, a jakie nie muszą podlegać opodatkowaniu?

 

Na rynku dostępny jest PITy 2017 program, który rozwiewa wszystkie wątpliwości fiskalne. Rozliczenie dokonywane za pośrednictwem tej aplikacji komputerowej jest nie tylko szybkie, ale też przyjemne. Nie trzeba bowiem spędzać dużej ilości czasu na ręcznym wystawianiu swoich dokumentów, ponieważ aplikacja generuje darmowy PIT 2017, który można wysłać bezpośrednio do wskazanego urzędu skarbowego. Przy wykorzystaniu programu PIT 2017 nie musi być osobiście zanoszony do fiskusa, ponieważ całą operację wysyłki rozwiązuje system e-deklaracje. Rozliczenie trafia do urzędu w czasie rzeczywistym, dlatego można wysłać je nawet ostatniego, dopuszczalnego, dnia tuż przed północą.

 

Wykorzystując PITy 2017 program podatnik ma szansę obliczyć swój całkowity dochód, pochodzący z różnorodnych źródeł. Kwestie problematyczne do tej pory stanowiły przychody, uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ ich opodatkowanie było zmienne. Rozliczenie musi uwzględniać działanie, jakim jest sprzedaż nieruchomości, ponieważ ten element jest wpisywany w poczet dochodu podatników.

 

Od 1 stycznia 2017 roku wszystkie procedury oraz zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości znacznie się uprościły. Nie jest dostępna możliwość zastosowania 10% stawki od tego przychodu.

 

W przypadku nieruchomości, które zostały sprzedane w 2017 roku, o poziomie podatku będzie decydować jedynie dochód ze sprzedaży. Można jednak w prosty sposób uniknąć płacenia podatku od sprzedaży poprzez wydatkowanie tych środków na zakup innej nieruchomości, na przykład gruntów. Jeśli po raz pierwszy podatnik musi rozliczyć tego typu dochód najlepiej jeśli wykorzysta do rozliczenia PITy 2017 program, który krok po kroku wskaże, jak powinna wyglądać bezbłędna procedura wystawiania deklaracji.

 

W polskim systemie podatkowym funkcjonuje parę systemów rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości; stosowanie któregoś z nich jest zależne od daty nabycia nieruchomości, którą właściciel sprzedaje. Warto jednak zaznaczyć, że poprzez nabycie nieruchomości ustawodawstwo uznaje zarówno jej zakup, jak i również nieodpłatne otrzymanie, na przykład w drodze darowizny, spadku czy też zniesienia współwłasności.

 

Forma rozliczeń jest więc zależna od momentu, kiedy to następuje nabycie tej nieruchomości. Najważniejsze jest ustalenie ram czasowych według rozkładu:

  1. Zakup do 31 grudnia 2006 roku

  2. Zakup od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku

  3. Zakup od 1 stycznia 2009 roku.

Podatnicy, którzy mieszczą się w tych ramach czasowych nie muszą płacić już podatku, jeśli nabyli ją nawet w pierwszym okresie, tj. do 31 grudnia 2006 roku. Oznacza to w praktyce, że od tego roku nie będzie już momentów, kiedy to ma zastosowanie 10% stawka podatku, która jest obliczana od podatku ze sprzedania nieruchomości, czyli od poziomy cenowego jej zbycia. Wynika z tego jasno, że w takich przypadkach zanika na stałe jedna z metod podatkowych.

 

Trzeba również zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte od 1 stycznia 2007 roku, obowiązuje 19% stawka, która jest liczona tylko i wyłącznie od dochodu z odpłatnego zbywania nieruchomości. Dochód jest liczony jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży, czyli przyjętej ceny, a kosztami, które są związane z jej nabyciem. Do kosztów mogą być więc zaliczone: cena zakupu nieruchomości czy też kwoty, które zostały wydatkowane na dokonanie wyceny nieruchomości.