PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie roczne 2017 i gra na gieldzie

 

Czas, kiedy to nasz pit 2017 będzie musiał znaleźć się w urzędzie skarbowym zbliża się wielkimi krokami. Obowiązkiem rozliczenia się z urzędem skarbowym objęci są ci wszyscy podatnicy, którzy w tym roku podatkowym osiągnęli jakikolwiek dochód. Warto bezwzględnie pamiętać o tym, że należy wykazać wszystkie nasze dochody, nawet te, które obejmują działalność dodatkową, zupełnie odrębną od naszej pracy zawodowej. Pity 2017 program jest bez wątpienia najlepszym narzędziem pracy, które umożliwi nam szybkie i bezproblemowe wystawianie swojej deklaracji podatkowej, którą później będziemy mogli wysłać za pośrednictwem sieci internetowej bezpośrednio do wskazanego przez nas urzędu skarbowego, za pomocą systemu edeklaracji. Zeznanie podatkowe, po które sięgamy najczęściej to pit 37 druk, który zawiera najistotniejsze elementy oraz źródła uzyskiwanych przychodów. To właśnie w tym formularzu jesteśmy zobligowani do tego, aby umieścić swoje przychody. Jeśli zataimy któreś z nich to będzie czekać nas dotkliwa kara, która może sięgać nawet 75% osiąganych przychodów.

 

Wiele osób szuka nowych dróg pozyskiwania dodatkowych przychodów, dzięki którym mogą powiększać swój całościowy dochód. Tak dzieje się właśnie w przypadku osób, które zdecydowały się na grę na giełdzie. Rozliczenie roczne 2017 musi również uwzględniać środki, które pozyskiwane są w ramach gry na giełdzie papierów wartościowych oraz innych. Każdy krok, który jest wykonywany przez nas na giełdzie musi być uwzględniony w naszym zeznaniu rocznym. Nieistotne jest to, czy osiągamy tylko i wyłącznie przychody, czy też czasami ponosimy stratę. Takie sytuacje zdarzają się każdego dnia i inwestorzy objęci są obowiązkiem wykazania tego w deklaracji rozliczenie podatkowe 2017. Dzisiaj wszystkie te kwestie są jednak nieco prostsze. Nie ma bowiem konieczności odwiedzania osobiście urzędów skarbowych po to, by pobrać konkretne druki i formularze. Wszystko możemy wykonać za pośrednictwem Internetu. Pit 2017 online staje się coraz bardziej powszechną metodą rozliczeniową, która pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz energii, którą musielibyśmy spożytkować na tradycyjne wystawianie deklaracji, w sposób ręczny. Rozliczenie podatkowy za 2017, które musi złożyć każdy inwestor może być więc wysłane za pośrednictwem Internetu. Warto jednak pamiętać o tym, że wszystkie dochody, które osiągniemy w ramach gry na giełdzie w tym roku podatkowym są objęte stawką podatkową wynoszącą 19%.

 

Pity 2017 program pozwala na uwzględnienie wszystkich zysków, jakie otrzymujemy w ramach naszej obecności na giełdzie papierów wartościowych. Dla wszystkich inwestorów niezwykle istotną kwestią jest jednak kompensacja zysków stratami, które mogli ponieść w tym roku podatkowych. Tak więc wszystkie dochody, który są wypracowane w ramach operacji na akcjach, obligacjach oraz pozostałych instrumentach finansowych mogą być bez najmniejszych kłopotów skomponsowane stratami, a następnie uwzględnione całościowo w pit 2017.

 

Oprócz gry na giełdzie musimy również wykazać wszystkie inne przychody, również te pochodzące bezpośrednio z lokat bankowych oraz w wyniku sprzedania jednostek funduszy inwestycyjnych, w których uczestniczymy. Takie dochody, które także mogą stanowić sporą część naszego całościowego przychodu nie mogą być jednak łączone z zyskami uzyskiwanymi w ramach gry na giełdzie papierów wartościowych. Parkiet giełdowy w tym przypadku rządzi się nieco innymi prawami, dlatego podatki, które będą odtrącane od zysków z operacji bankowych muszą być uwzględniane przez sam fundusz.

 

Każdy inwestor giełdowy musi sobie również zdawać sprawę z tego, że nie wszystkie instrumenty giełdowe są objęte obowiązkowym podatkiem. Niektóre akcji są bowiem zwolnione z podatku i nie ma potrzeby uwzględniania ich w naszych rozliczenia rocznych za 2017 rok. Tak dzieje się w przypadku akcji, które nabyliśmy przez 1 stycznia 2004 roku, a także z obligacjami, które zostały wyemitowane przez Skarb Państwa, a przez nas zakupione przez 1 stycznia 2003 roku. Przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia warto więc dokładnie sprawić czy nie zmieniły się przepisy w zakresie rozliczania przychodów z giełdy, ponieważ może okazać się tak, że nie będziemy musieli płacić części podatków od operacji, które są wykonywane przez nas na parkiecie giełdowym.

W sytuacji kiedy po raz pierwszy musimy wykazać nasze przychody z giełd papierów wartościowych, najlepiej jest użyć programu do pitów, ponieważ pozwala on krok po kroku poznać mechanizmy, które dotyczą rozliczania tej grupy przychodów. Pity 2017 program zawiera bowiem szczegółową instrukcję, która na każdym etapie naszego wypełniania wskaże nam czynności, które są konieczne do wykonania. Dzięki tej prostej w obsłudze aplikacji komputerowej będzie w stanie wypełnić pit bezbłędnie, a więc pozbędziemy się konieczności późniejszego składania korekty zeznania w urzędach skarbowych. Wszystkie nasze dochody zostaną automatycznie zsumowane przez program, dlatego też nie musimy obawiać się skomplikowanych dla niektórych działań matematycznych. Program do pitów może posiadać każdy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Na portalu umieszczone jest specjalne zakładka, dzięki której szybko pobierzemy program na swój dysk i będziemy mogli z niego korzystać bez jakichkolwiek ograniczeń, kiedy tylko spadnie na nasz obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym. Już dziś możemy go pobrać i za darmo przetestować.