PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017. Ostateczny termin składania pit-ów. Nie czekaj skorzystaj z pity 2017 program.

 

Początek roku to czas, rozliczania podatków od dochodów, które uzyskaliśmy w 2017r. Ostateczny termin składania zeznań podatkowych to 30 kwiecień następujący po roku podatkowym. Jednak nie dla wszystkich jest to końcowy termin. Aby szybciej rozliczyć się z Urzędem Skarbowym użyj PITy 2017 program, jest to nowoczesna, a zarazem sprawdzona forma rozliczeń rocznych.

Pierwsze rozliczenie PIT 2017 składają podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wówczas ryczałtowcy muszą wypełnić PIT-28 oraz odpowiednie załączniki PIT/28A, PIT /28 B ( ich wybór uzależniony od rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej, czy w formie spółki czy na własne nazwisko). Podatnicy mogą również skorzystać z ulg podatkowych. Należy wówczas wypełnić PIT/D lub PIT/0. Czas na złożenie deklaracji podatkowej mają do końca stycznia. W tym czasie muszą także złożyć PIT- 16A dotyczący wysokości zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej od karty podatkowej w 2017 roku.

Ważną datą w rocznych zeznaniach podatkowych to ostatni dzień lutego tzn. 28 luty. Bowiem jest to ostatni dzień w którym płatnicy zobowiązani są do przekazania podatnikom oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o PIT 11 o uzyskanych przychodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ostatni dzień lutego to również okres w którym płatnicy muszą sporządzić i przekazać płatnikom i odpowiednim urzędom skarbowym PIT-40.

Ważne: jeżeli ostatni dzień lutego przypadnie w niedzielę, wówczas termin ten przesuwa się na kolejny dzień, czyli 1 marca.

Rozliczenie PIT za 2017 rok ma też inną bardzo ważną datę, jest to 30 kwiecień - ostateczny termin rozliczeń podatkowych. Termin ten dotyczy zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39 oraz odpowiednich załączników.

Ważne jest przestrzeganie tego terminu, bowiem późniejsze złożenie rozliczenie PIT 2017 oznacza poniesienie sankcji karnej oraz utratę pewnych preferencji podatkowych przy rozliczeniu rocznym.

Roczne zeznanie podatkowe mogą być wysłane Pocztą Polską. Wówczas za datę złożenia deklaracji przyjmuje się tę widniejącą na stemplu – datą wysłania może być 30 kwiecień. Należy pamiętać, że deklaracja wysłana innym doręczycielem, np. InPostem nie jest tolerowana.

Roczne rozliczenie podatkowe może być złożone w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie skarbowym

  • nadanie tylko i wyłącznie w placówce Poczty Polskiej

  • przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej lub członka załogi statku morskiego - kapitanowi statku

  • przez osobę będącą w zakładzie karnym w jej administracji

  • przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego

  • drogą elektroniczna wraz z podpisem elektronicznym

  • przez internet bez podpisu elektronicznego,

W sytuacji, gdy termin składania rozliczeń podatkowych tzn. 30 kwiecień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas roczne zeznanie podatkowe można złożyć zaraz w następnym dniu roboczym zaraz po dniach wolnych.

Podatniku pamiętaj, że ostatecznym terminem składania rocznych rozliczeń podatkowych jest dzień 30 kwiecień. Niezależnie czy jesteś podatnikiem przebywającym od pewnego czasu za granicą i masz trudność ze złożeniem rozliczenia PIT 2017, czy podatnikiem mieszkającym w Polsce. Dlatego też nie zwlekaj ze złożeniem rocznego rozliczenia podatkowego.

Warto również pamiętać,ze w przypadku złożenia deklaracji podatkowej przez internet ważne jest potwierdzenie jego złożenia, czyli UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest on jedynym dowodem potwierdzającym złożenie rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Należy również mieć na uwadze, że składając zeznanie podatkowe w ostatnim dniu tzn. 30 kwietnia istnieje duże ryzyko kolejek, bądź niespodziewanych wypadków. Dlatego zdecydowanie lepiej jest stosunkowe wcześniej złożyć deklarację podatkową, na przykład za pomocą edeklaracji, bądź wypełnić PIT przy pomocy pit 2017 program.