PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie roczne 2017 - różne sposoby opodatkowania dochodów.

 

Rozliczenie podatkowe 2017 zbliża się do nas wielkimi krokami. Już na początku stycznia będziemy podejmować pierwsze kroki, które umożliwią nam prawidłowe rozliczenie z wybranym urzędem skarbowym. Wypełnienie pitów może odbywać się za pośrednictwem różnorodnych metod. Warto jednak uzmysłowić sobie fakt, że najlepszą, a jednocześnie najszybszą metodą, aby rozliczenie roczne 2017 było prawidłowe jest wystawianie dokumentów za pomocą aplikacji komputerowych. Pit 2017 wypełniony w ten sposób nie będzie zawierał żadnych powszechnie pojawiających się błędów czy też nieprawidłowości, które do tej pory skutkowały koniecznością wystawienia korekty, co wiązało się z dodatkowym zaangażowaniem czasu. E- pity, które mają taką samą moc prawną co tradycyjne, papierowe formularze mogą być wysyłane o każdej porze, a to za pośrednictwem systemu e-deklaracji, który pozwala na natychmiastowe dostarczenie do wskazanego organu urzędu skarbowego. Druki pit 2017 nie muszą być więc już niczym strasznym i powodującym, że na samą myśl o konieczności wystawienia dokumentów robi nam się słabo, kiedy uświadomimy sobie ile czasu do tej pory spędzaliśmy nad poszczególnymi drukami.

 

Rozliczenie podatkowe 2017 może odbywać się na podstawie różnych sposobów opodatkowania. Wynika to przede wszystkim z różnych źródeł, dzięki którym możliwe jest uzyskiwanie dochodów. Nie można więc liczyć na jakieś uniwersalne zasady wystawiania pitów, które dotyczyły by wszystkich, ponieważ rozliczenie roczne 2017 jest kwestią bardzo indywidualną.

 

Najbardziej skomplikowane kwestie mogą dotyczyć tych osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. W tym przypadku zasady opodatkowania dochodów mogą wywoływać niewielki stres i niepokój, wystarczy jednak zapoznać się z podstawowymi zasadami i formami opodatkowania, by stało się to dla nas czymś oczywistym i nie skomplikowanym. Czasami nie ma wyboru i należy całkowicie podporządkować się zasadom, które zostały uwzględnione w ustawie. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z.o.o), gdzie musimy zawsze i bezwzględnie płacić podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tak zwany CIT. Jeśli jednak jesteśmy osobą fizyczną i chcemy założyć oraz prowadzić swoją działalność gospodarczą mamy większe pole do wyboru, dlatego możemy zdecydować się na tę opcję, która najbardziej nad odpowiada, pod wszystkimi względami. Istnieje więc możliwość opodatkowania według takich zasad, jak:

  • zasady ogólne- są najbardziej powszechną formą rozliczenia. Podatek jest płacony według skali podatkowej, czyli albo 18% albo też 32%;
  • tak zwany podatek liniowy- tutaj podatek występuje w jednej, stałej stawce wynoszącej 19%;
  • karta podatkowa- podatek jest tutaj płacony w regularnych odstępach czasu (w miesiącach). Wysokość podatku jest przede wszystkim zależna od tego, jaki rodzaj usług czy też jaka ilość osób jest zatrudniona w danej działalności gospodarczej;
  • ryczałt od przychodów zewidencjowanych- podatek nie jest płacony od uzyskiwanego dochodu, a od przychodów. Stawki są zależne od prowadzonej działalności i mogą wynosić odpowiednio:  3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%.

 

Niezależnie jednak od tego, jaką formę opodatkowania wybierzemy, warto zawsze pamiętać o terminach zapłaty podatków, ponieważ w różnych metodach rozliczenia terminy się od siebie różnią. Jeśli je przegapimy to prędzej czy później urząd skarbowy upomni się o swoje pieniądze i będziemy zobligowani do ich oddania i to jeszcze z naliczonymi odsetkami. Jeśli nie do końca rozumiemy poszczególne metody opodatkowania, zawsze warto zwrócić się do doświadczonych księgowych czy też do osób zajmujących się doradztwem podatkowym.