PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017, a ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

Rozliczając PIT skorzystaj z pity 2017 program.

 

Rozliczenie podatkowe 2017 pozostaje w obowiązku wszystkich podatników, który muszą dokonać takiego rozliczenia z tytułu uzyskiwanych przychodów lub uzyskanych strat. Niewiele podatników zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jego rozliczenie roczne może być objęte dwoma obowiązkowymi, określonymi w danych zapisach prawnych. Mowa tu bowiem o podatkowym obowiązku ograniczonym oraz nieograniczonym. Składane przez nas rozliczenie pit 2017 może być więc rozpatrywane w dwóch różnych aspektach, ze sporą różnicą dla rozliczającego się podatnika.

 

Najważniejszymi różnicami, które dotyczą obowiązku podatkowego ograniczonego oraz nieograniczonego jest sam fakt osób, których dotyczą. Rozliczenie podatku 2017 w ramach nieograniczonego obowiązku charakteryzuje się tym, że podatkowi podlega cały dochód, niezależnie od tego, gdzie znajdują się źródła położenia danych przychodów. W skrócie rzecz ujmując rozliczenie podatkowe 2017 nieograniczone podlega opodatkowaniu od całości dochodów, niezależnie od tego, gdzie były one osiągnięte. Podlegają temu obowiązkowi podatnicy, którzy posiadają siedzibę lub też zarząd swojego przedsiębiorstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli więc przedsiębiorca posiada firmę na terenie Polski, nieistotne jest to, by dochody jego działalności osiągane są w Polsce czy też poza jej granicami, ponieważ ma on obowiązek rozliczyć się z całości, także z tych zagranicznych dochodów.

 

Jeśli natomiast chodzi o sytuację, w które następuje rozliczenie podatkowe 2017 w ramach obowiązku ograniczonego to jest to również opodatkowany dochód, ale tylko i wyłącznie osiągany ze źródeł zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tacy podatnicy jednak nie posiadają siedziby ani zarządu na terenie Polski, a prowadzą tu jedynie cześć swojej działalności. Niezależnie od tego, jaki obowiązkiem podatkowym jesteśmy objęci nasze zeznanie podatkowego możemy szybko i sprawnie wypełnić za pomocą pity 2017 program. To bardzo funkcjonalna aplikacja wspomagająca, ułatwiająca pracę przy uzupełnianiu danych rubryk w naszym zeznaniu podatkowym.

 

Najważniejszą różnicą między obowiązkiem ograniczonym a nieograniczonym jeśli chodzi o rozliczenie pit 2017 jest ustalenie czy siedziba bądź też zarząd danego podatnika znajduje się właśnie na terenie Polski. Istnieją instrukcję, dzięki którym jesteśmy w stanie określić dokładne miejsce siedziby. Siedzibą danej osoby prawnej, która dokonuje rozliczenia na przykład za pośrednictwem pity 2017 program jest taka miejscowość, w której siedzibę posiada organ zarządzający, z tym wyjątkiem, że statut danego przedsiębiorstwa czy spółki nie stanowi inaczej. W sytuacji kiedy mamy do czynienia za spółkami prawa handlowego, które wykonują również swoje rozliczenie roczne mowa tu o siedzibie, która jest jasno określona w ich statucie.

 

W sytuacji, kiedy dany podmiot uzyskuje dochody także za granicą rozliczenia podatkowe 2017 jest w największej mierze uzależniony od tego, jakie zapisy znajdują się w postanowieniach umów międzynarodowych w kwestiach unikania podwójnego opodatkowania. Najczęściej takie umowy, które są podpisywane z Polską rozstrzygają wszelkie problematyczne kwestie na korzyść danego przedsiębiorcy, tak by nie miał on żadnych problemów składając w swoim urzędzie skarbowym rozliczenie podatkowe 2017. Warto jednak przed samym uzupełnieniem, na przykład za pomocą aplikacji komputerowej, jaką jest pity 2017 program, sprawdzić dokładne zapisy w umowach, by nie narazić się na niepotrzebne problemy z danymi urzędami skarbowymi.

 

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy pozwala na rozdzielenie tych dwóch podmiotów, które prowadzą działalność i albo posiadają siedzibę na terenie naszego kraju, albo też nie i są objęte nieco innymi zasadami wypełniając swoje rozliczenie podatkowe 2017.