PITy 2017 program

epity1

Zmiany w rozliczeniu podatkowym 2017. Pity 2017 program pozwoli uniknąć Ci błędów wynikających ze zmianami w formularzach PIT.


Rozliczenie roczne 2017 niesie za sobą pewne zmiany w stosunku do roku poprzedniego – 2009. Dotyczą one przede wszystkim stawek podatkowych. Dlatego też, zanim zabierzemy się do rozliczenie podatkowe 2017, warto zastanowić się czy nie skorzystać z pity 2017 program, który znacznie ułatwi zadanie w ramach rozliczenie roczne 2017. Program do rozliczenia pit 2017 to najlepszy sposób na wypełnienie deklaracji rocznej. Wypełniając rozliczenie pit 2017, korzystając z pit 2017 program nie musimy się martwić i szukać w Internecie informacji odnośnie zmian, jakie zostały wprowadzone w nowym roku podatkowym, ponieważ program do rozliczenia pit 2017 ma wszystkie nowe dane wprowadzone w swój system i to on dokonuje wyliczeń automatycznie.

 

Naszym jedynym zadaniem jest wprowadzenie odpowiednich kwot w puste rubryki, które dotyczą naszych zarobków i otrzymywanych dochodów, jak również mamy obowiązek zaznaczenia, z jakiego tytułu osiągnęliśmy przychód w danym roku podatkowym. Zmiany w deklaracjach PIT, w porównaniu z rokiem 2009 dotyczą stawek podatkowych, jak również wspólnego opodatkowania przez małżonków, z których jedno mieszka w innym kraju Unii Europejskiej. Od 2017 roku rozliczamy się korzystając z dwóch, a nie tak jak dotychczas z trzech stawek podatkowych. Wcześniej stawki PIT wynosiły 19%, 30% oraz 40%. Teraz zostały one zastąpione przez dwie: 18% i 32%. Wyższe opodatkowanie – 32% dotyczy jedynie osób, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochód w wysokości ponad 85 528 zł.

 

Dla pozostałych osób, które otrzymują niższy dochód niż ta kwota, próg podatkowy wynosi 18%, więc korzystają z niższej stawki podatkowej. Niższa stawka podatkowa to korzyść dla każdego podatnika. Straciło na wartości rozliczanie się wspólnie z małżonkiem, które kiedyś było korzystne z racji tego, iż podatnicy obawiali się, że będą musieli rozliczać się według wyższej stawki podatkowej. Teraz natomiast, gdy stawka podatkowa jest tak niska, rozliczanie się wraz z małżonkiem/małżonką nie jest opłacalne. Poza tym teraz już nikomu nie grozi rozliczanie się według wyższej stawki podatkowej, ponieważ rzadko się zdarza, żeby jakiś podatnik osiągał tak wysoki dochód w ciągu danego roku, aby zostać opodatkowanym według stawki 32%.

 

Rozliczenie podatkowe 2017 przyniosło ze sobą również zmiany, dotyczące wspólnego opodatkowania przez małżonków, z których jedno mieszka w innym kraju Unii Europejskiej. Jedyny warunek, aby skorzystać z takiej możliwości, jaki małżeństwo musi spełnić to taki, że 75% łącznych dochodów musi być przez małżonków osiągnięta w Polsce.

Kwota wolna od opodatkowania nie uległa zmianie i nadal wynosi 3091 zł rocznie.