PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie pit 2017 i ulgi z jakich można skorzystać rozliczając pit37.

 

Wypełniając rozliczenie pit 2017, powinniśmy być świadomi, że istnieją różne rodzaje ulg podatkowych. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć ulgi, które zmniejszają wysokość osiągniętego przez nas dochodu – są to zatem odliczenia dokonywane bezpośrednio od dochodu, który wykażemy w pit 2017. Ulgi tego rodzaju pozwalają na zmniejszenie podstawy podatkowania, od którego zależy wysokość podatku jaki mamy obowiązek zapłacić. Drugą grupę stanowią natomiast ulgi bezpośrednio zmniejszające wysokość należnego podatku. Wypełniając pity2017, możemy je odjąć od podatku, którego wysokość obliczyliśmy najpierw na podstawie osiągniętego dochodu, pomniejszonego o ulgi, które się od niego odejmuje. Warto wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju ulg podatkowych, są to ulgi umożliwiające podatnikowi skorzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania, a zatem odprowadzaniu niższego podatku.

Do wypełnienia formularzy pit 37 i prawidłowego odliczenia ulg podatkowych, warto wykorzystać program do rozliczania pit 2017. Bezpłatny program pit 2017 pozwala na wypełnienie deklaracji podatkowej przy pomocy aktywnych druków podatkowych lub przy użyciu kreatora. Jeżeli po raz pierwszy będziemy wypełniać formularz pit 37 lepiej skorzystajmy z kreatora deklaracji, który wygeneruje nasze zeznanie podatkowe na podstawie odpowiedzi jakich udzielimy na zadawane przez kreator pytania. Co bardzo istotne, przy pomocy pity 2017 program wypełnimy także wszystkie załączniki, niezbędne do odliczenia ulg, z których mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym przy pomocy formularza pit 37. Program do rozliczania pitów 2017, możemy pobrać w prosty i łatwy sposób z Internetu. Aplikacja ta jest zupełnie darmowa, żeby z niej skorzystać, wystarczy zainstalować program na dysku swojego komputera.

Przyjrzyjmy się teraz z jakich ulg mogą skorzystać podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (wypełniający pit 37 druk). Do ulg umniejszających podstawę opodatkowania, odliczanych od dochodu, możemy wymienić:

  1. składki, które podatnik (za pośrednictwem płatnika) wpłacił na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ubezpieczeniem społecznym. Wysokość tych składek możemy sprawdzić w otrzymanym od płatnika formularzu pit 11 lub pit 11A;

  2. ulgę internetową, czyli wydatki, które podatnik poniósł na użytkowanie Internetu w swoim miejscu zamieszkania, przy czym kwota ta nie może przekraczać 760 zł rocznie;

  3. wydatki, które poniesione zostały przez podatnika na rehabilitację lub na ułatwienie wykonywania czynności życiowych, jeżeli podatnik jest osobą niepełnosprawną lub posiada na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której takie świadczenia przysługują;

  4. ulgę odsetkową, czyli wydatki jakie w roku podatkowym, zostały poniesione przez podatnika na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Warto podkreślić, że ulga odsetkowa dotyczy jedynie nieruchomości, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe podatnika i nie obejmuje innych nieruchomości o tym samym charakterze, na które podatnik zaciągnął kredyt;

  5. darowizny, które podatnik przekazał na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele krwiodawstwa. Jednak łączna wysokość odliczenia od dochodu, do jakiego ma prawo podatnik, nie może być wyższa niż 6% osiągniętego przez niego w trakcie roku podatkowego dochodu. Oczywiście podatnik ma prawo do przekazania na poszczególne cele wyższej kwoty, jednak ulga dotyczy jedynie 6%.

Poza opisanymi powyżej ulgami od dochodu, jak już wspomniano wcześniej, istnieją także ulgi, które pomniejszają wysokość należnego podatku, nie poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania, ale poprzez bezpośrednie zmniejszenie wysokości podatku jaki podatnik ma obowiązek odprowadzić. Wśród ulg tego typu, z których skorzystać mogą osoby wypełniające pit 37, możemy wymienić:

  1. ulgę prorodzinną, przysługującą na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, a także na starsze dzieci (do 25 roku życia), pod warunkiem, że studiują one na wyższych uczelniach. W rozliczeniu podatkowym za 2017 rok, wysokość ulgi na każde dziecko wynosi 1112, 04 zł w wymiarze rocznym. Podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej, mają obowiązek złożenia wraz z formularzem pit 37 załącznika PIT/O, w którym zawarte są dane dotyczące dzieci, których posiadanie, upoważnia podatnika do skorzystania z ulgi;

  2. składki, które podatnik wpłacił (za pośrednictwem płatnika) na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość tych składek możemy sprawdzić w otrzymanym od płatnika formularzu pit 11 lub pit 11A;

  3. 1% podatku przekazany na konto organizacji pożytku publicznego (OPP). Odliczenie to jest możliwe, jedynie wtedy, jeżeli w formularzu pit 37 podatnik wskaże organizację pożytku publicznego, którą chce wspomóc – formularz zawiera specjalną rubrykę, w której należy wpisać numer jaki wybrana organizacja posiada w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z wielu opisanych powyżej ulg. Jeżeli mamy możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku, nie rezygnujmy z niej, nawet jeżeli wymaga do wypełnienia dodatkowych załączników lub dostarczenia do urzędu skarbowego niezbędnych dokumentów. Jeżeli mamy wątpliwości jak właściwie odliczyć poszczególne ulgi, jak wypełnić formularz pit 37 i niezbędne załączniki, wystarczy że pobierzemy program pity 2017. Na pewno pozwoli nam on na uniknięcie wielu błędów i zmniejszy czas jaki będziemy musieli poświęcić na wypełnienie deklaracji podatkowej do minimum.