PITy 2017 program

epity1

Emeryci korzystają z pity 2017 program. Dorabiasz będąc na emeryturze? Dowiedz się jaki PIT powinieneś złożyć. Rozliczenie podatkowe 2017.

 

Nadchodzi czas na rozliczenie podatkowe 2017, pamiętaj w celu uniknięcia pomyłek warto użyć PITY 2017 program.

 

Ze względu na niezbyt korzystne warunki panujące w kraju jeżeli chodzi o zarobki wiele osób mających prawo do pobierania renty lub emerytury decyduje się na kontynuowanie pracy zawodowej w celu zarobienia dodatkowych pieniędzy, gdyż środki wypłacane przez organy rentowe nie są wystarczające do pokrycia ich potrzeb życiowych. W związku z systemem emerytalnym jaki obowiązuje w Polsce można przewidywać, że w kolejnych latach sytuacja emerytów i rencistów nie ulegnie poprawie, a wręcz się pogorszy, co spowoduje, że coraz więcej osób będzie zmuszonych do dalszej pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego. Polskie prawo przewiduje specjalne regulacje związane z rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez osoby znajdujące się na rencie lub emeryturze. Nie oznacza to jednak, że istnieje jakikolwiek zakaz mówiący, że będąc na emeryturze nie można pracować. Co więcej to na jakiej zasadzie przyznane zostało świadczenie emerytalne (przekroczenie wieku emerytalnego, wcześniejsza emerytura) nie ogranicza w żaden sposób możliwości podjęcia pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że istnieją ograniczenia związane z wysokością przychodów jakie osiąga się podczas pracy na emeryturze.

 

Ponieważ żyjemy w dobie Internetu, który znacznie ułatwia poszukiwanie wielu informacji, a także załatwianie spraw, które dotychczas wymagały naszej osobistej obecności w urzędzie lub banku, warto jest rozważyć rozliczenie przez Internet. Na rozliczenie w ten sposób pozwala program do rozliczania pitów 2017. Co bardzo istotne pity 2017 program pozwoli nam właściwie określić jaki formularz podatkowy powinniśmy wypełnić także wtedy, gdy pracowaliśmy będąc już na emeryturze. Wypełniając rozliczenie 2017 program ten doskonale poradzi sobie z wyliczeniem podatku, który musimy zapłacić z tytułu uzyskiwania dochodu z dwóch źródeł (praca oraz emerytura/renta).

 

Jak już wcześniej wspomniano pracę podejmować mogą zarówno osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, gdyż:

  • są mężczyznami po 60 roku życia i posiadają minimum dwudziestopięcioletni okres składkowy oraz nieskładkowy, a ponadto są całkowicie niezdolni do pracy,
  • są kobietami po 55 roku życia i posiadają trzydziestoletni okres składkowy oraz nieskładkowy lub dwudziestoletni okres składkowy oraz nieskładkowy i są całkowicie niezdolne do pracy, i spełniły dodatkowe przewidziane w związku z tym warunki,
  • a także osoby, które przekroczyły tak zwany wiek emerytalny wynoszący obecnie sześćdziesiąt lat dla kobiet, oraz sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn. Również renciści nie muszą rezygnować z pracy. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wysokość osiąganych przez takie osoby przychodów może mieć wpływ na zmniejszenie świadczenia wypłacanego przez organ rentowy (nie dotyczy to osób znajdujących się w wieku emerytalnym).

Zgodnie z obowiązującym prawem, przychód stanowiący 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które osiągane jest za kwartał kalendarzowy nie powoduje obniżenia kwoty wypłacanego świadczenia.

 

Obowiązkiem emeryta/rencisty jest zgłoszenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych faktu podjęcia przez niego działalności zarobkowej. Ponadto należy określić, czy podjęta praca spowoduje, że świadczenia emerytalne rentowe zostaną zawieszone, obniżone, czy też nie zmienią się. Rodzaj druku, który powinien być użyty do rozliczenia z urzędem skarbowym zależy od tego jakie jest źródło przychodu. Jeżeli osoba będąca emerytem/rencistą prowadzi własną działalność gospodarczą to roczne zeznanie podatkowe powinna składać na formularzu PIT-36, natomiast jeżeli jest ona zatrudniona (nawiązuje stosunek pracy) to zeznanie podatkowe składane jest przez nią na formularzu PIT-37.