PITy 2017 program

epity1

Czy drobne wygrane w konkursach internetowych muszą znaleźć się w rozliczeniu PIT 2017? Swoje rozliczenie najszybciej wykonasz używając PITy 2017 program.

 

W związku z niemalże powszechną dostępnością Internetu różnego rodzaju firmy coraz częściej organizują gry i konkursy internetowe. Nie da się ukryć, że możliwość wygrania nagrody jest w stanie przyciągnąć bardzo wielu użytkowników Internetu, szczególnie wtedy, gdy nagroda ma charakter pieniężny. Po wygraniu takiej nagrody często zastanawiamy się, czy nasze roczne rozliczenie podatku 2017 wypełnione przy pomocy pity 2017 program powinno ją uwzględniać i czy powinniśmy od niej zapłacić podatek czy też nie. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt. 68). Wolna od podatku dochodowego jest:

 

„wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”

 

W ustawie jako środki masowego przekazu wymienione zostały prasa, radio i telewizja, nie ma wśród nich Internetu, taki zapis może budzić wątpliwości podatników. Jednak wszelkie interpretacje tego przepisu wykazują, że Internet również jest środkiem masowego przekazu, gdyż spełnia wszystkie warunki jakie muszą zostać spełnione aby zostać takowym nazwanym – dociera on do bardzo licznych oraz zróżnicowanych odbiorców.

Na podstawie przytoczonego powyżej przepisu możemy zatem powiedzieć, że nasze rozliczenie roczne 2017 nie będzie musiało zawierać nagród w konkursach internetowych jeżeli ich wartość była niższa niż 760 złotych. Jeżeli natomiast wygraliśmy w konkursie internetowym kwotę wyższą niż 760 zł obowiązek pobrania podatku dochodowego będzie spoczywał na organizatorze konkursu. Do wypełnienia deklaracji podatkowej uwzględniającej nasze dochody w roku 2017 będziemy mogli wykorzystać program do rozliczania pitów 2017, natomiast wygrane w konkursach internetowych nie będą w nim zawarte. Organizator pobierze od nas podatek w formie ryczałtu w wysokości 10 % otrzymanej nagrody i to on na koniec roku podatkowego będzie musiał wypełnić formularz PIT-8AR.

W przypadku wgranych w konkursach internetowych podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany jest od całkowitej wartości wygranej nie od kwoty, o którą ta wartość przewyższa kwotę pozwalającą na brak konieczności opodatkowania nagrody. Oznacza to, że dla wszystkich wygranych, które mają wartość większą niż 760 zł zwolnienie to przestaje obowiązywać. Warto jednak podkreślić, że kwota 760 zł odnosi się do jednorazowej wygranej, a nie do sumy wszystkich wygranych, które podatnik otrzymał w trakcie roku. Możemy zatem wygrać w ciągu roku dziesięć razy kwotę na przykład 750 zł i nie będziemy musieli zapłacić podatku dochodowego, natomiast od jednorazowej wygranej w wysokości 7500 zł zapłacimy podatek w postaci 10% ryczałtu.

Wygrane w konkursach internetowych mogą mieć zarówno charakter pieniężny jak i materialny. Należy pamiętać, że nie tylko nagrody pieniężne powodują konieczność płacenia podatku dochodowego, również wygrane o charakterze materialnym podlegają w Polsce opodatkowaniu. Jeżeli zatem otrzymaliśmy wygraną w naturze, to do celów podatkowych konieczne będzie ustalenie jej wartości pieniężnej. Wartość pieniężną w takiej sytuacji określa się na podstawie wartości rynkowej otrzymanego dobra (takiego samego zarówno co do rodzaju jak i co do gatunku) w momencie, gdy otrzymaliśmy wygraną i to właśnie od tej wartości (jeżeli jest ona wyższa niż 760 zł) zostanie naliczony podatek w formie ryczałtu.