PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017 a dochody naszych dzieci. Jak przy rozliczeniu PIT pomoże nam pity 2017 program, jedna z najlepszych aplikacji w Polsce.

 

Rozliczanie pitu to coroczny obowiązek każdego, kto uzyskuje dochody w bieżącym roku. Wszystkie dochody dzieci powinny być dokładnie doliczane do dochodów ich rodziców. Ustawa, która traktuje o podatku dochodowym jasno określa, że dochody małoletnich powinny być opodatkowane. Rozliczenie podatkowe 2017 podobnie to zeszłorocznych rozliczeń uwzględnia jednak przy odliczeniu tylko te dochody, które nie zaliczają się do stypendiów, dochodów z ich pracy, a także z dochodów, które powstały na skutek przedmiotów oddanych dzieciom do tak zwanego swobodnego użytkowania. Rozliczanie się wspólnie z rodzicami nie wchodzi także w grę, gdy rodzice nie posiadają prawa do pobierania pożytków ze źródeł przychodów ich pociech.

 

Warto zaopatrzyć się w darmowy program pit 2017, który można ściągnąć z sieci internetowej. Dzięki temu będziemy mieli wgląd do poszczególnych pozycji oraz kwestii, które pomogą nam określić, czy dziecko rozlicza się z nami czy też nie. Dziecko, które uzyskuje dochód ze stypendium naukowego, z własnej pracy czy też przedmiotów swobodnego użytku rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Jednak rodzice robią to w jego imieniu, a dziecko widnieje w PIT jako podatnik. Tego typu dochody świadczą bowiem o uzyskaniu w sposób samodzielny nakładów, więc logiczne wydaje się prawie samodzielne rozliczania z urzędem skarbowym. Pity 2017 program pozwala na wypełnienie pitu nawet przez dziecko, jednak dorośli, czyli rodzicie powinni zawsze dokładnie sprawdzić i ewentualnie skorygować wpis małoletniego. Warto jednak wyjaśnić dziecku, na czym polega cała idea rozliczania się z urzędem skarbowym, tak by miało pojęcie o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego jest to tak ważne.

 

Jeżeli rodzice dziecka rozliczają się oddzielnie i podlegają odrębnym opodatkowaniem, to w takim przypadku dochody uzyskane przez dzieci doliczane są do każdego z małżonków po połowie. Jednak ta zasada nie działa analogicznie dla rodziców, u której orzeczona jest separacja.

 

Rodzice sprawują bardzo ważną funkcję w życiu dziecka, co objawia się między innymi przez dysponowanie jego majątkiem. Rodzice mają obowiązek sprawowania władzy majątkowej dzieci, zarówno tych przysposobionych, jak i własnych. W przypadku osób małoletnich, które posiadają dochody należy to robić z niezwykłą staranności. W gestii opiekunów pozostaje bowiem reprezentowanie małoletniego dziecka postępowaniach sądowych czy administracyjnych, czynnościach faktycznych oraz wszelkiego rodzaju czynnościach prawnych, do których możemy zaliczyć między innymi: sprzedaż części majątku czy też odpłatny wynajem. Majątek dziecka może być bardzo różny. Najczęściej źródłem przychodów dziecka są alimenty, kapitały, ruchomości czy też nieruchomości, na przykład odziedziczone po rodzinie.

 

Dzieci, a szczególnie młodzież, często pracuje sezonowo. Dotyczy to przede wszystkich młodych osób, które ukończyły 16 rok życia. W takich przypadkach pracodawcy najczęściej dokonają rozliczenia z młodą osobą na podstawie umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa o dzieło lub też umowa zlecenie. Pod koniec roku dziecko otrzymuje informację PIT 11, na podstawie której musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. W takiej sytuacji możliwe jest rozliczenie się niejako w imieniu małoletniego, należy wypełnić dokładnie druk PIT i przesyłać go na przykład za pomocą Internetu. Możliwe jest także doliczenie dochodów osoby małoletniej do zeznania podatkowego rodziców. W tym celu należy wypełnić odpowiednią rubrykę na picie i złożyć zeznanie lub też wypełnić je osobno w imieniu naszego dziecka, tak by mogło ono po raz pierwszy w życiu spełnić pośrednio obywatelski obowiązek.