PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017, pytania. Co zrobić jeśli nie otrzymało się PIT-11?
Sposobem na formularze pit 2017 jest pity 2017 program.

 

Ubiegły rok podatkowy dobiegł końca, teraz nadszedł czas na rozliczenie podatkowe 2017. Osoby, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej i osiągały dochody na podstawie różnego rodzaju umów (o pracę, o dzieło, zlecenia) powinny otrzymać od płatnika – pracodawcy, formularz PIT-11. Formularz ten zawiera informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i to na jego podstawie pracownik powinien wypełnić rozliczenie pit 2017. Obowiązkiem płatnika jest dostarczenie formularza PIT-11 zarówno osobie przez niego zatrudnianej jak i urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania pracownika, oba te formularze powinny być identyczne. Ponieważ rozliczanie pitów wykonywane jest przez podatnika na podstawie danych z formularza PIT-11 ustawowo określonym terminem, do którego pracodawca musi przekazać ów formularz zarówno urzędowi skarbowemu jak i podatnikowi jest ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy dane rozliczenie (w tym roku jest to 28 lutego 2017). Taki termin pozwala pracownikowi terminowo złożyć pity2017 w urzędzie skarbowym, gdyż formularze PIT-37 muszą zostać dostarczone do urzędu do 2 maja 2017.

 

O ile rozliczenie podatkowe w przypadku posiadania formularza PIT-11 nie jest zbyt skomplikowane i możemy je wykonać przy pomocy pity 2017 program, o tyle w przypadku braku druku PIT-11 sytuacja znacznie się komplikuje, gdyż nie wiemy w jakiej wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały od naszych dochodów odprowadzone przez płatnika, a także w jakiej wysokości opłacił on składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11 w terminie w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z pracodawcą i poinformować go o braku formularza. Jeżeli pomimo interwencji nadal nie otrzymamy właściwego druku warto jest dowiedzieć się w urzędzie skarbowym, czy płatnik przekazał formularz PIT-11 dotyczący naszych dochodów i pobranych od nich zaliczek na podatek dochodowy urzędowi. Jeżeli informacje takie do urzędu nie dotarły nie pozostaje nam nic innego jak interweniować w urzędzie, gdyż może on wymóc na płatniku dostarczenie nam formularza PIT-11. Należy tutaj dodać, że terminowe dostarczenie tego druku jest obowiązkiem pracodawcy prawnie określonym w ustawie, co sprawia, że jego niedopełnienie może spowodować wyciągnięcie odpowiedzialności karnej. Mimo, że przekazanie pracownikom formularzy PIT-11 przez pracodawcę jest obowiązkowe, w przypadku jego braku podatnik nie jest zwolniony z dokonania rozliczenia rocznego z fiskusem. W związku z tym, jeżeli nie uda nam się w terminie wyegzekwować formularza PIT-11 od pracodawcy powinniśmy spróbować wypełnić naszą deklarację podatkową samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że poza informacją o tym w jakiej wysokości dochód osiągnęliśmy w ubiegłym roku podatkowym musimy także wiedzieć jakie zaliczki na podatek zostały już odprowadzone, a także jaka jest wysokość obowiązujących nas składek pobieranych przez ZUS. Dopiero na podstawie takich danych będziemy mogli ocenić, czy posiadamy nadpłatę, czy niedopłatę podatku dochodowego. W tym celu warto sprawdzić jakie dane są zawarte na otrzymywanych przez nas odcinkach wypłaty, w większości przypadków powinno się na nich znajdować wszystko czego potrzebujemy. Na podstawie informacji tam zawartych, po odliczeniu wszystkich dostępnych dla nas ulg odejmowanych od dochodu, otrzymamy podstawę opodatkowania, od której należy naliczyć należny podatek. Otrzymana w ten sposób kwota może zostać dodatkowo pomniejszona o odliczenia od podatku.