PITy 2017 program

epity1

Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2017?

 

zagraniczne-emeryturyW Polsce mieszka wiele osób, które poza krajowymi świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi, otrzymują także świadczenia z zagranicy. Podatnicy znajdujący się w takiej sytuacji zazwyczaj nie wiedzą jak poprawnie wypełnić pity 2017. W związku z podpisaniem przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością państw europejskich, krajem w którym płaci się podatek od zagranicznych dochodów (renty, emerytury), jest państwo w którym podatnik ma swoje miejsce zamieszkania. W związku z tym jeżeli otrzymujemy rentę/emeryturę np. z Wielkiej Brytanii, natomiast aktualnie mieszkamy w Polsce, renta ta będzie podlegać opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Oznacza to, że na wskazany rachunek bankowy, będziemy otrzymywać świadczenie zagraniczne, które nie będzie pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

W przypadku otrzymywania zarówno świadczeń krajowych jak i zagranicznych właściwym formularzem pit 2017 będzie formularz PIT-36, należy o tym pamiętać, gdyż w przypadku otrzymywania jedynie polskiej emerytury bądź renty i rozliczaniu się za pośrednictwem płatnika, wypełnia się pit37. Jeżeli otrzymujemy tylko zagraniczną rentę bądź emeryturę rozliczać będziemy się również za pomocą formularza PIT-36.

 

Jeżeli chcemy sobie ułatwić rozliczenie pit obejmujące zagraniczną emeryturę lub rentę, powinniśmy skorzystać z program pit 2017. Jest to w pełni darmowa aplikacja komputerowa, pozwalająca na szybkie i bezbłędne rozliczenie otrzymywanych w ciągu roku podatkowego dochodów. W programie do pitów możemy wypełnić zarówno aktywne formularze podatkowe, jak i skorzystać z kreatora rozliczenia podatkowego. Kreator wypełni za nas odpowiedni formularz pit, na podstawie odpowiedzi, które udzielimy na zadawane przez niego pytania. Ta forma wypełniania deklaracji rocznej, może okazać się bardzo atrakcyjna przede wszystkim dla osób, które będą musiały się zmierzyć z wypełnieniem formularzy podatkowych po raz pierwszy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi od dochodów otrzymywanych z tytułu zagranicznych rent i emerytur, podatnik ma obowiązek odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Termin na odprowadzenie takiej zaliczki upływa dwudziestego dnia każdego miesiąca, przy czym w danym miesiącu wpłacana jest zaliczka za miesiąc, który go poprzedzał. Zaliczki wpłacane są w wysokości najniższej stawki w skali podatkowej.

 

Jak już wcześniej wspomniano, świadczenia emerytalne i rentowe z zagranicy, podatnik ma obowiązek wykazać w formularzu PIT-36. W formularzu tym wykazuje on także wszystkie inne, osiągnięte w trakcie roku podatkowego dochody (z krajowych rent i emerytur, stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, najmu, dzierżawy, praw autorskich itd.), które się następnie sumuje. Opodatkowanie wszystkich dochodów z formularza PIT-36 ma miejsce zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Tak samo jak w przypadku dochodów krajowych, od zagranicznych rent i emerytur podatnik ma prawo dokonać odliczeń i skorzystać z przysługujących mu ulg.

 

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy rezydencja podatkowa podatnika znajduje się poza granicami kraju. Jak wspomniano powyżej, renty i emerytury zagraniczne podlegają opodatkowaniu tylko w kraju zamieszkania podatnika. W związku z tym, jeżeli otrzymujemy emeryturę lub rentę z Wielkiej Brytanii i nadal mieszkamy w Wielkiej Brytanii, to właśnie tam będziemy odprowadzać podatek dochodowy. Jeżeli natomiast otrzymujemy emeryturę z Wielkiej Brytanii, ale aktualnie mieszkamy w Hiszpanii, krajem w którym powinniśmy opodatkować swoje dochody z renty/emerytury będzie właśnie Hiszpania. Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji, nie mamy obowiązku opłacania podatku w Polsce.