PITy 2017 program

epity1

Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2017? 

 

W końcu nadeszła pora na rozliczenie podatkowe 2017 roku. Czas rozliczeń jest dla podatników najmniej lubianym okresem w roku, gdyż muszą oni w odpowiednim terminie, dostarczyć do urzędu skarbowego pity 2017. To jakie formularze pit 2017 trzeba złożyć i w jakim terminie, zależy od formy opodatkowania dochodów bądź przychodów podatnika. Rozliczenie roczne 2017 jest obowiązkowe dla wszystkich podatników, którzy w 2017 osiągnęli przychody. Poprawnie wypełnione druki pit, można dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego na jeden z trzech sposobów:

  • osobiście (w formie papierowej),

  • pocztą (w formie papierowej),

  • przez Internet (w formie elektronicznej).

O ile dwa pierwsze sposoby są powszechnie znane i wykorzystywane, o tyle składanie zeznania podatkowego przez Internet, jest rozwiązaniem stosunkowo nowym. Z roku na rok zyskuje ono jednak coraz większą popularność, dlatego warto rozważyć złożenie pity 2017 w formie elektronicznej. Jeżeli będziemy wypełniać formularz podatkowy na komputerze po raz pierwszy, możemy wykorzystać do tego pit 2017 program. Jest to aplikacja, która pozwala na szybkie i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem, a następnie przesłanie zeznania za pośrednictwem platformy Ministerstwa Finansów do odpowiedniego urzędu skarbowego. Warto podkreślić, że wypełnienie deklaracji rocznej przy użyciu programu, pozwala na uniknięcie błędów obliczeniowych, gdyż prawie wszystkie obliczenia, wykona za nas program, a zatem nie będziemy musieli spędzać godzin nad formularzem podatkowym, próbując obliczyć poprawnie poszczególne wartości na kalkulatorze.

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej, specyficznej formie opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Żeby skorzystać z takiego sposobu opodatkowania, należy zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy. Oświadczenie o wyborze podatku ryczałtowego musi mieć formę pisemną, ponadto musi ono zostać dostarczone do urzędu najpóźniej do 20 stycznia roku, w którym podatnik chce opłacać ryczałt. Jeżeli osoba fizyczna / spółka osób fizycznych, rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, informacja o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego powinna trafić do urzędu przed rozpoczęciem działalności. Raz złożone oświadczenie jest ważne do momentu jego odwołania, co oznacza, że nie ma konieczności składania go co rok, jednak zmiana formy opodatkowania na inną również wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

Osoby opłacające podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek złożenia do końca stycznia 2017 zeznania rocznego na formularzu PIT-28. Formularz ten należy wypełnić w oparciu o ewidencję przychodów prowadzoną w roku 2017. Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji spoczywa na każdym podatniku, który opłaca ryczałt ewidencjonowany, to właśnie z konieczności prowadzenia owej ewidencji pochodzi nazwa ryczałtu.

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, do skorzystania z tej formy opodatkowania, mają prawo osoby fizyczne. Przedmiotem opodatkowania są przychody osiągane przez nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Ryczałtem może zostać opodatkowana także działalność gospodarcza mająca formę:

  • spółki jawnej osób fizycznych,

  • spółki cywilnej osób fizycznych.

Aby móc opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego, należy spełnić kilka warunków:

  • osiągać dochody nie wyższe niż 150 000 euro (w przypadku działalności jednoosobowej), lub 150 000 euro/wspólnika (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki),

  • nie korzystać z innej preferencyjnej formy opodatkowania – karty podatkowej.

Ponadto istnieją ograniczenia, które uniemożliwiają wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania. Jest nim, wspomniane już powyżej, korzystanie z karty podatkowej. Poza tym podatnicy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z tzw. kredytu podatkowego (odroczenia płatności podatku dochodowego), również nie mogą wybrać ryczałtu ewidencjonowanego, gdyż ich dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ryczałtu nie mogą wybrać także podatnicy osiągający dochody z prowadzenia aptek, lombardów, sprzedaży części samochodowych, niektórych wolnych zawodów. Ryczałt ewidencjonowany nie jest skierowany również do podatników, którzy wytwarzają produkty obciążone akcyzą.

Poza ograniczeniami wymienionymi powyżej, istotny jest także zakres działalności prowadzonej przez podatnika bądź podatników (w przypadku spółki). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje wtedy, gdy:

  • podatnik prowadzi działalność gospodarczą w innym obszarze niż jego były pracodawca, u którego był zatrudniony w obecnym bądź poprzednim roku podatkowym – jeżeli zamierza świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy,

  • podatnik prowadzi działalność w takim samym obszarze jak jego były pracodawca, u którego był zatrudniony w obecnym lub poprzednim roku podatkowym – jeżeli nie zamierza świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy.

Jeżeli podatnik, bądź jeden ze wspólników spółki złamie powyższą zasadę, traci on prawo / spółka traci prawo do korzystania z tej preferencyjnej metody opodatkowania i ma obowiązek opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Jak możemy zauważyć z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać wszyscy podatnicy, ale dla wielu może okazać się on korzystną formą opodatkowania. Korzyści można osiągnąć szczególnie wtedy, gdy koszty uzyskania przychodu są bardzo niskie i podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z niewielkiej liczby ulg i odliczeń. Poza tym niewątpliwą korzyścią dla podatnika jest także prostsza księgowość, jej zalety docenią przede wszystkim ci, którzy wcześniej musieli zmagać się z pełną księgowością. Zanim zdecydujemy się na wybór ryczałtu, warto jest rozważyć wszelkie za i przeciw, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa.