PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk 2017 - instrukcja wypełnienia;

pobierz pity 2017 program

 

Do rozliczenia pita najlepiej wykorzystać pity 2017 program, wtedy żadna instrukcja nie będzie nam potrzebna. Aplikacja Program PIT 2017 poprowadzi nas krok po kroku przez rozliczenie podatkowe.

 

Dla większości podatników okres rozliczeniowy trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który się rozliczamy. Rozliczenie podatkowe 2017 muszą złożyć wszyscy Ci podatnicy, którzy osiągnęli w roku 2017 jakikolwiek dochód, bez względu na jego wysokość. Podatnicy osiągający przychody ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, wypełniają druk PIT 37. Czyli przeznaczony jest on dla osób, które w 2017 r. otrzymywały wynagrodzenie za pracę, emerytów i rencistów (którzy chcą się samodzielnie rozliczyć z fiskusem, bo np. ponosili wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. Pit 37 druk adresowany jest zarówno do osób składających swoją deklarację podatkową samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. Tak samo osoby, które są rezydentami innego kraju, które w trakcie roku podatkowego uzyskały przychody na terenie Rzeczpospolitej muszą rozliczyć się za 2017 na drukach pit 37.

 

Żeby móc wypełnić PIT-37 druk w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Można także skorzystać z programu do wypełnianie pitów, który sam taki formularz generuje. Formularz PIT 37 ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia.

 

Do prawidłowego wypełnienia będziemy potrzebować nasz NIP czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania nas przez właściwy urząd skarbowy. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z mężem lub żoną, ich NIP też będzie nam potrzebny. NIP wpisujemy w pola z numerem 1 i 2

 

Następnie konieczne jest wpisanie roku podatkowego, za który będziemy się rozliczać. Tak więc w polu nr 5 wpisujemy rok 2017

 

Poniżej w tabelce zaznaczmy sposób opodatkowania ujęty w pozycjach nr 6, 7, 8. Poprzez skreślenie odpowiedniego kwadracika podatnik informuje fiskusa o sposobie, w jaki zamierza się rozliczać. Do wyboru ma rozliczenie:
indywidualne (kwadrat numer 1.),
z małżonkiem (2.),
ze zmarłym małżonkiem (3.),
z dzieckiem (4.).

 

Niżej, rozpoczyna się część A, z rubryką (nr9) na adres urzędu skarbowego. Dokładny adres jest dostępny np. w PIT-11 albo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Osoby rozliczające się za pomocą programu pity 2017, właściwy urząd będą mogły wybrać z wbudowanej do programu listy. W polu nr 10 zaznaczamy kwadrat, który odpowiada celowi naszego formularza, czyli 1 – złożenie zeznania, 2- korekta zeznania.

 

Część B to miejsce na dane personalne podatnika. Rozliczając się samodzielnie wypełniamy tylko część B1, razem z małżonkiem – B2.

 

Przechodząc do drugiej strony, a zarazem części C formularza, do dyspozycji mamy tabele dochodowe. Ta część zeznania to swego rodzaju „spowiedź” podatnika przed fiskusem, gdzie należy wskazać wszystkie dochody, bądź straty jakie uzyskaliśmy w roku poprzednim. Należy pamiętać, że jeżeli podatnik rozlicza się razem ze współmałżonkiem, każde z nich wypełnia swoją tabelę dochodów (C1 oraz C2). Aby ustalić dochody trzeba wybrać odpowiednie źródła przychodów, dostępnych w wierszach oznaczonych numerami od 1 do 5) i wypełnić kolumny:

  • Przychód,
  • Koszty uzyskania przychodów,
  • Dochód,
  • Strata,
  • Zaliczka pobrana przez płatnika.

Aby móc to zrobić niezbędny do tego zadania będzie PIT 11 – informacja przesłana przez firmę lub firmy, o przychodach, kosztach, dochodach, składkach na ubezpieczenia i pobranych zaliczkach na podatek. Jeżeli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT-11 to konieczne będzie zsumowanie zawartych w nich wartości. Na samym końcu w wierszu nr 6 wpisujemy sumy naszych przychodów o ile uzyskujemy je z różnych źródeł. WAŻNE! Kwota kosztów przychodów za 2017 wynosi 1335 zł z tytułu jednej umowy o pracę, 1668,72 zł- jeśli podatnik dojeżdżał do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości.

 

Część D to odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przenosi się je z PIT-ów uzyskanych od pracodawców. Pominięcie lub przeoczenie składek jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia podatnika ponieważ będzie zawyżało podatek. Wspólnie rozliczający się małżonkowie wpisują osobno składki we właściwe pola. Kolejne pola stanowią odliczane od dochodu ulgi podatkowe z załącznika PIT/O, m.in. za darowizny i wydatki na dostęp do Internetu oraz odpis odliczanych od dochodu ulg mieszkaniowych z formularza PIT/D, m.in. odsetek od kredytów na dom lub mieszkanie. I według podanej formuły wypełniamy pozycję nr 105, czyli nasz dochód po odliczeniach.

 

Po prawidłowo wypełnionej części D, przechodzimy do części E, gdzie w rubryce nr 106 wpisujemy wyliczony wcześniej dochód po odliczeniach z pozycji nr 105. Dochód ten po zaokrągleniu do pełnych złotych (a w wypadku wspólnie opodatkowujących się małżonków po podzieleniu przez dwa i zaokrągleniu do pełnych złotych) będzie naszą tzw. podstawą obliczenia podatku, czyli kwotą, od której będzie liczony podatek. Należy zwrócić szczególna uwagę na pola: 106. (podstawa opodatkowania), a także 107. i 109. (podatek). Jeżeli podstawa opodatkowania wynosi do 85.528,00 zł to podatek wyniesie 18% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 556,02 zł. Jeżeli podstawa opodatkowania wynosi ponad 85.528,00 zł to podatek wyniesie 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00 zł. Wszystko jest dobrze? To przechodzimy dalej.

 

Część F to odliczenia od podatku. Jako pierwsze podatnik i ewentualnie jego małżonek wykazują w pozycjach nr 110 i 111 składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty składek są dostępne w naszych formularzach od pracodawców PIT-11. Następnie z ulgowego załącznika PIT/O przepisujemy kwot ulg odpisywanych od podatku, a w pozycji nr 117 kwotę z załącznika PIT/D.


Jeśli dobrniemy do części G, naszym kluczowy polem będzie pozycja nr 120, gdzie podatnik wpisuje tzw. podatek należny (zaokrąglony do pełnych złotych). To jest kwota, którą fiskus pobrał od nas za 2017 rok. Po porównaniu jej z kwotą zaliczek pobranych przez płatników powstanie nam niedopłata (pole numer 122) , którą trzeba będzie oddać fiskusowi do końca kwietnia (inaczej stanie się zaległością podatkową), albo nadpłata podatku (pole numer 123), wtedy fiskus zwróci ją w ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT-u.

 

Część H i I formularza to nieobowiązkowe pola, które uzupełniają c możemy przekazać 1 proc. podatku dla OPP. Z roku na rok coraz więcej podatników decyduje się wspomóc organizacje pożytku publicznego kwotą z rozliczeń podatkowych. W części H. podatnik wpisuje nazwę wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego uprawnionej do przyjęcia 1 procent podatku i jej tzw. numer KRS. Każda organizacja ma określoną misję i wybór danej fundacji powinien wiązać się z poparciem tej misji. Listę organizacji można znaleźć w specjalnym elektronicznym wykazie zamieszczonym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uruchomiło w 2017 r. specjalny adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , gdzie każdy podatnik, który spotka się z odmową przekazania 1 % podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS, będzie mógł zgłosić problem, który zostanie wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów. Po wybraniu odpowiedniej organizacji w pole oznaczone nr 126 wpisujemy wnioskowaną kwotę , którą obliczamy mnożąc podatku należnego przez 0,01 albo dzieląc przez 100.

 

W dalszej części (I) podatnik może podać swoje dane personalne. Nie jest to obowiązkowe. Stanowią one tylko informację dla danej organizacji bądź stowarzyszenia, które chciałby podziękować za udzielone w ten sposób wsparcie.

 

Na sam koniec w części J- informacje o załącznikach, w odpowiednie pozycje od 130-133 wpisujemy liczbę załączników, które składamy razem z naszym PIT 37. Nie wolno zapomnieć o podpisie (!), gdyż bez niego nawet poprawnie wypełniony PIT staje się nieważny.

 

Kiedy już upewnimy się, że wszystkie pozycje w naszym druku uzupełnione są prawidłowo zostaje nam tylko złożenie PIT do właściwego urzędu skarbowego. Sposób w jaki to zrobimy zależy tylko wyłącznie od nas, możemy złożyć PIT to osobiście, wysłać listem poleconym, albo najszybciej i najprościej wysłać PIT37 online.