PITy 2017 program

epity1

PIT 2017 – jak uniknąć błędów?

 

W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego wcale nie musi być aż takie uciążliwe, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować.

Na początku musimy wybrać właściwy formularz PIT 2017. Każdy z druków jest przeznaczony do rozliczania dochodów/przychodów opodatkowanych w inny sposób:

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych,

 • PIT-36L – podatek liniowy,

 • PIT-37 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych (tylko dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika),

 • PIT-38 – podatek od dochodów o charakterze kapitałowym (np. dochody z giełdy),

 • PIT-39 – podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 r.

Jeżeli w trakcie danego roku podatkowego osiągnęliśmy dochody z różnych źródeł np. z tytułu umowy o pracę oraz z inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, konieczne może okazać się złożenie dwóch różnych formularzy podatkowych (w tym przypadku PIT-37 i PIT-38). Warto również zapamiętać, że jeżeli nie wszystkie nasze dochody opodatkowane wg skali zostały osiągnięte za pośrednictwem płatnika, powinniśmy złożyć w urzędzie formularz PIT-36 a nie PIT-37.

Bardzo ważne jest także, aby do deklaracji dołączyć odpowiednie załączniki:

 • PIT/B – gdy prowadzimy działalność gospodarczą i rozliczamy się na formularzu PIT-36 lub PIT-36L,

 • PIT/D – jeżeli na podstawie praw nabytych korzystamy z ulg budowlanych,

 • PIT-2K – gdy po raz pierwszy będziemy odliczać ulgę odsetkową,

 • PIT/M – jeżeli mamy obowiązek uwzględnić w deklaracji dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dzieci,

 • PIT/O – gdy korzystamy z ulg podatkowych i odliczeń,

 • PIT/Z – jeśli korzystamy z kredytu podatkowego,

 • PIT/ZG – jeżeli w rozliczeniu uwzględniamy dochody osiągnięte za granicą.

W przypadku braku odpowiednich załączników, będziemy musieli skorygować zeznanie.

Gdy już przygotujemy niezbędne formularze PIT i załączniki, możemy zacząć wypełniać zeznanie roczne 2017. W prawy górnym rogu wpisujemy właściwy identyfikator podatkowy. Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, korzystają z numeru PESEL, a wszystkie pozostałe osoby z Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Następnie wskazujemy rok, którego dotyczy zeznanie, sposób opodatkowania, urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza. Trzeba pamiętać,że wszystkie opisane powyżej pola są polami obligatoryjnymi. Oznacza to, że jeżeli, któreś z nich zostanie przez nas pominięte, zostaniemy wezwani przez urząd do złożenia korekty.

Kolejną grupą danych, które musimy wpisać w drukach podatkowych są dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia) i adres zamieszkania. Ich poprawność jest bardzo ważna, gdyż na tej podstawie urząd dokonuje identyfikacji podatnika w systemie. Brak którejkolwiek z powyższych danych lub niezgodność z pozostałymi danymi również spowoduje konieczność złożenia korekty.

Błędami, które bardzo często pojawiają się w rozliczeniach rocznych są oczywiście błędy obliczeniowe. Na szczęście mamy możliwość skorzystania z narzędzi, takich jak program do pitów 2017, które większość obliczeń wykonają samodzielnie na podstawie wpisanych przez nas danych. Wypełniając deklarację w PIT 2017 program znacznie zminimalizujemy ryzyko wystąpienia błędów obliczeniowych i nie będziemy musieli się martwić, że urząd skarbowy będzie od nas wymagał korekty.

Ostatnią rzeczą, o której musimy pamiętać, jest podpis. Bez podpisu podatnika zeznanie jest nieważne. Oczywiście nie dotyczy to formularzy wysyłanych przez Internet, gdyż w tym przypadku odręczny podpis został zastąpiony koniecznością podania danych identyfikacyjnych oraz kwoty przychodu wykazanej w rozliczeniu za rok ubiegły.