PITy 2017 program

epity1

Opodatkowanie napiwków

w rozliczeniu rocznym 2017

 

Istnieją zawody, których nieodłącznym elementem jest otrzymywanie napiwków od klientów. Napiwki dajemy kelnerom, fryzjerom, pracownikom myjni samochodowych, krupierom, obsłudze hotelowej itd. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że osoby otrzymujące napiwki, mają obowiązek wypełniając rozliczenie roczne 2017, wykazać wszystkie otrzymane w tej formie kwoty, gdyż napiwki nie podlegają żadnemu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W zależności od sposobu zdobycia napiwku, przepisy podatkowe klasyfikują je na dwa sposoby:

  • przychód ze stosunku pracy – jeżeli wszystkie napiwki są gromadzone przez właściciela firmy (pełni on funkcję płatnika), a potem dzielone po równo między wszystkich pracowników;

  • przychód z innych źródeł – jeżeli pracownik zatrzymuje dla siebie wszystkie napiwki jakie otrzymał.

 

W pierwszej sytuacji, obowiązkiem pracodawcy, jest wliczenie napiwków do wynagrodzenia, które wypłacane jest pracownikowi. W związku z tym konieczne jest pobranie z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy, oraz opłacenie składek ZUS. O tym jak wykazać napiwki w formularzu podatkowym można przeczytać w PIT- 37 instrukcja.

 

W sytuacji, gdy napiwki trafiają do pracownika bez pośrednictwa płatnika (pracodawcy), obowiązek zapłacenia podatku dochodowego ciąży na pracowniku. Ponieważ nie są to przychody ze stosunku pracy, pracodawca nie ma obowiązku wliczania ich w wynagrodzenie pracownika, a pracownik sam musi wpisać je w druki PIT 37 za 2017 rok.

 

Zdarza się, że pracownicy, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem, otrzymują napiwki od pracodawcy. W takiej sytuacji napiwki klasyfikowane są w taki sam sposób jak napiwki, które są rozdzielane przez pracodawcę – jako przychód ze stosunku pracy. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wymagają odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy i muszą być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.