PITy 2017 program

epity1

Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2017


Przy wystawianiu druku PIT 2017 należy przede wszystkim pamiętać o tym, by był on wypełniony w sposób prawidłowy. Wszelkie niedociągnięcia mogą powodować to, że urząd skarbowy wezwie do siebie podatnika w celu przeprowadzenia stosownych korekt.

 

Zeznania podatkowe mogą być wystawiane ze pośrednictwem różnych metod. Polscy podatnicy przyzwyczaili się głównie do tradycyjnego i doskonale im znanego sposobu, jakim jest ręczne wypełnianie poszczególnych rubryk w druku PIT. Można jednak sięgnąć po bardziej innowacyjne rozwiązania, typu program PIT 2017, który umożliwia wystawienie zeznania podatkowego za pośrednictwem komputera.

 

Elektroniczne rozliczenie PIT ma takie same właściwości jak PIT-y wystawiane ręcznie, dlatego podatnicy nie muszą obawiać się tego, że ich formularz zostanie odrzucony przez urząd skarbowy. Darmowy PIT 2017 można z łatwością wygenerować za pośrednictwem aplikacji, znacznie szybciej i przyjemniej, niż w sposób tradycyjny, który wymaga sporego skupienia oraz ilości wolnego czasu. Dla urzędu skarbowego PITY wystawiane w sposób elektroniczny również są bardziej przyjazne, ponieważ ich finalne rozliczenie nie wymaga tak dużej ilości czasu. Z tego też powodu coraz częściej w różnych mediach pojawiają się kampanie reklamowe, które zachęcają do rozliczenia bez konieczności osobistego pojawienia się w urzędzie skarbowym.

 

Najważniejszą cechą, jaką powinien charakteryzować się PIT 2017, jest jego poprawność. Zawsze po uzupełnieniu zeznania podatkowego należy go precyzyjnie sprawdzić. Pomocny może być w tym program PIT 2017, który „wyłapuje” najbardziej powszechne błędy oraz ominięcia obowiązkowych rubryk zeznania. Specjalny alarm zasygnalizuje, że w elektronicznym rozliczeniu PIT pojawiły się nieprawidłowości. Jeśli podatnicy je zignorują, mogą spodziewać się listownej wiadomości od urzędu skarbowego, który będzie wzywał ich do wystawienia korekty i poprawy wszystkich błędów.

 

Warto wiedzieć, że nie zawsze urzędy skarbowe czyhają na błędy podatników i drobne korekty są w stanie przeprowadzać samodzielnie, bez konieczności udziału podatnika. Urząd skarbowy nie skoryguje jednak takich deklaracji, które zawierają poważniejsze błędy, jak na przykład nie wykazanie wszystkich dochodów w zeznaniu lub też wskazanie ulgi w nieprawidłowej wysokości.

 

Pracownicy urzędów skarbowych poprawiają samodzielnie drobniejsze pomyłki, jakie mogą zdarzyć się podatnikom. Przez drobne błędy rozumiemy na przykład złe sumowanie poszczególnych rubryk czy też pomyłki w zaokrągleniach. W takich przypadkach nawet elektroniczne rozliczenie PIT nie wróci z powrotem do podatnika, a zostanie rozliczone przez skarbówkę.

 

Z obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej wynika również jasno, że jeśli błąd popełniony w formularzu będzie miał oczywisty charakter, będzie błędem rachunkowym czy też będzie polegać na nieprawidłowym wypełnianiu zeznania, a finalna różnicą po korektach nie będzie przekraczać 1 tys. złotych, to urzędnik może samodzielnie dokonać niezbędnych poprawek. PIT 2017 nie wróci więc do podatnika, jeśli ten limit kwotowy nie zostanie przekroczony - dotyczy to zarówno dopłaty, jak i potencjalnych zwrotów.

 

Podatnik korzystający z programu PIT 2017 może również zapisać swój druk na dysku komputerowym przed wysłaniem, by dokładnie go sprawdzić w późniejszym czasie. Dopiero po precyzyjnym przejrzeniu zeznania podatkowego można wysłać dokument bezpośrednio do urzędu skarbowego, odpowiedniego dla konkretnych podatników.