PITy 2017 program

epity1

Kiedy emeryt wypełnia PIT 2017 samodzielnie?

 

                Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości przypadków, nie muszą wypełniać deklaracji PIT za 2017 r. samodzielnie. Obowiązkiem organu emerytalno-rentowego (ZUS, KRUS), który pełni funkcję płatnika, jest pobór comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego, do 2 marca 2018 r., płatnik ma obowiązek przekazać emerytowi i urzędowi skarbowemu formularz PIT-40A, będący rocznym obliczeniem podatku przez organ rentowy. Jeżeli podatnik do 30 kwietnia 2018 r. nie złoży zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 lub PIT-37 za 2017 r., fiskus potraktuje otrzymany PIT-40A jako roczną deklarację podatkową emeryta.

                Trzeba mieć na uwadze, że z możliwości rozliczenia przez organ emerytalno-rentowy nie mogą skorzystać emeryci, którzy:

  • poza świadczeniami emerytalnymi uzyskiwali w trakcie 2017 r. inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (tj. wg skali 18 i 32%),
  • chcą w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić ulgi i odliczenia,
  • uwzględniają w deklaracji zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • chcą rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • chcą rozliczyć się wraz z małżonkiem,
  • uzyskiwali w trakcie 2017 r. dochody poza granicami kraju,
  • chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Emeryt, który musi lub chce wypełnić zeznanie podatkowe samodzielnie, powinien wykazać uzyskane przychody w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Podczas obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, konieczne jest uwzględnienie kwot, które zostały wykazane w druku PIT-40A. Emeryci korzystający z ulg i odliczeń, powinni także pamiętać o dołączeniu do deklaracji odpowiednich załączników. Formularz wraz z załącznikami można w prosty sposób wygenerować wykorzystując program do PIT 2017. Ostateczny termin złożenia zeznania za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r.