PITy 2017 program

epity1

Jak złożyć korektę PIT 2017?

 

Przyczyny korekty mogą być bardzo różne, najczęściej są to błędy obliczeniowe, niewypełnione pola obligatoryjne lub brak podpisu. Podatnicy mogą złożyć korektę na wezwanie urzędu skarbowego lub bez wezwania, gdy sami zauważą braki lub błędy w PIT za 2017 rok.

Korektę rocznej deklaracji podatkowej można złożyć w sposób tradycyjny, korzystając z papierowego formularza, lub przez Internet. Jeżeli zeznanie zostało wypełnione w formie papierowej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego korektę przesłać za pośrednictwem sieci internetowej. Gdy rozliczenie pit 2017 wysłano jako e-deklarację, korekta może zostać złożona na tradycyjnym druku PIT.

Korekta polega na złożeniu w urzędzie skarbowym poprawionego formularza podatkowego (takiego samego jak ten, który wypełniono jako właściwe zeznanie) oraz dołączeniu do niego pisemnego uzasadnienia, wskazującego jakie są przyczyny korygowania PIT.

W przypadku wysyłania korekty przez Internet, uzasadnienie należy wpisać w formularzu ORD-ZU, który wraz z formularzem PIT zostanie przekazany do urzędu. Tak samo jak przy składaniu e-deklaracji, podczas wysyłania korekty w formie elektronicznej, trzeba podać dane autoryzujące – imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwotę przychodu z poprzedniego roku.

Przez złożeniem korekty trzeba koniecznie sprawdzić, czy cel składania zeznania został wskazany poprawnie. Gdy składamy deklarację po raz pierwszy, jako cel zaznaczamy „złożenie zeznania”, natomiast w przypadku korekty trzeba koniecznie zaznaczyć pole „korekta zeznania”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, roczne rozliczenia podatkowe można korygować aż do momentu, w którym ulegną one przedawnieniu. Okres przedawnienia trwa 5 lat, a jego bieg rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym złożone zostało zeznanie. Oznacza to, że korekta PIT 2017 może mieć miejsce aż do końca 2020 roku.