PITy 2017 program

epity1

Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2017 rok?

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, podlegają w PIT 2017 odliczeniu od dochodu/przychodu i umniejszają podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Odjęcie składek jest możliwe w przypadku opłacania podatku progresywnego, liniowego, tonażowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W skład ubezpieczenia społecznego wchodzą:

  • ubezpieczenie chorobowe,

  • ubezpieczenie emerytalne,

  • ubezpieczenie rentowe,

  • ubezpieczenie wypadkowe.

Jeżeli osiągaliśmy dochody za pośrednictwem płatnika, obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek ubezpieczeniowych spoczywał na pracodawcy. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, musieliśmy opłacać składki samodzielnie, nie tylko za siebie, ale również za ewentualnych pracowników.

W poniższej tabeli zostało przedstawione w jakiej części składki na ubezpieczenie społeczne opłaca podatnik (pracownik) a w jakiej płatnik (pracodawca):

 

Rodzaj
ubezpieczenia

Całkowita wysokość składki

Część składki opłacana przez płatnika

Część składki opłacana przez podatnika

chorobowe

2,45%

0%

2,45%

emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

rentowe

8%

6,5%

1,5%

wypadkowe

1,93%

(stawka może być wyższa, jeżeli wykonywany zawód wiąże się
z większym ryzykiem)

1,93%

0%

 

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w nie jest trudne. Jeżeli byliśmy zatrudnieni lub osiągaliśmy dochody na podstawie umowy zlecenia, całkowitą kwotę opłaconych składek znajdziemy w formularzu PIT-11, który otrzymamy od płatnika po zakończeniu roku. To właśnie na podstawie tego druku podatkowego powinniśmy wypełnić swoje zeznanie roczne 2017.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Deklaracja PIT za 2017 rok, składana przez przedsiębiorcę, może uwzględniać nie tylko jego własne składki na ubezpieczenie społeczne, ale również składki opłacone za pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że od dochodu można odjąć jedynie własne składki ubezpieczeniowe, natomiast składki podatników będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Możliwe jest także zaliczenia własnych składek do kosztów – decyzja należy do przedsiębiorcy.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, mają zdecydowanie większy wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, gdyż podlegają odliczeniu bezpośrednio od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczenie zdrowotne jest pokrywane w całości przez podatnika. Wysokość składki wynosi 9% podstawy, od której jest naliczana. Jednak trzeba pamiętać, że w rocznej deklaracji podatkowej można uwzględnić jedynie 7,75%.

W przypadku uzyskiwania dochodów za pośrednictwem płatnika, tak samo jak w przypadku ubezpieczenia społecznego, odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo proste. Wystarczy, podczas wypełniania rozliczenia przez program PITy 2017, przepisać łączną kwotę składek składek opłaconych w 2017 r. Jej wysokość znajdziemy w formularzu PIT-11, który do 2 marca 2018 r. otrzymamy od płatnika. W przypadku uzyskiwania dochodów za pośrednictwem więcej niż jednego płatnika, składka ubezpieczeniowa będzie pobierana przez każdego z nich. Jeżeli posiadamy kilka formularzy PIT-11, należy zsumować wszystkie opłacone składki. Trzeba pamiętać, że kwota wykazana w PIT-11 stanowi 7,75% podstawy do naliczenia składki, zatem nie trzeba jej w żaden sposób umniejszać.

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą może odliczyć od podatku tylko własne składki ubezpieczeniowe. Kwota dokonanego odliczenia również powinna stanowić 7,75% podstawy, od której została naliczona składka. Ponieważ składki pracowników są pobierane w całości z ich wynagrodzenia, pracodawca lub zleceniodawca nie ma prawa do zakwalifikowania ich jako własne koszty, poniesione w celu osiągnięcia dochodu.

Do poprawnego odliczenia opłaconych składek ZUS, zarówno na ubezpieczenie społeczne jak i na ubezpieczenie zdrowotne, możemy wykorzystać pit 2017 program.