PITy 2017 program

epity1

Czym różni się rozliczenie PITu za pomocą e-deklaracji a aktywnym formularzem w PDF

 

Od niedawna każdy rozliczający się z fiskusem ma możliwość przesyłania swojego wypełnionego zeznania podatkowego bezpośrednio do urzędu skarbowego. System ten zawdzięcza swoje powstanie Ministerstwu Finansów, podobnie jak zasługą rządu jest zniesienie potrzeby składania podpisu elektronicznego, który został zastąpiony wymogiem podania wszystkich danych osobowych podatnika, numeru PESEL, NIP a także kwoty podatku zapłaconego w poprzednim roku podatkowym. Dzięki temu po e-deklaracje PIT chętnie sięgają również ci, którzy rozliczają się za pomocą formularz pit 37, czyli największa grupa polskich podatników.

 

Rozliczenie podatkowe 2017 poprzez e-deklaracje 2017 jawi się zatem jako szczególnie atrakcyjna opcja wobec tradycyjnych i czasochłonnych rozwiązań. Warto jednak nie zapominać o pozostałych sposobach, które również opierają się na elektronicznym wypełnieniu pitu (a więc już na tym etapie mamy oszczędność czasu), a przy tym pomagają w dokonywaniu obliczeń dla celów podatkowych i chronią przed popełnianiem błędów. Zanim wciągnie nas magia wirtualnego kontaktu z urzędem, warto poznać wszystkie dostępne atrakcyjne sposoby rozliczeń z fiskusem.

 

System edeklaracji pozwala na rozliczenie podatkowe za pośrednictwem internetu i na tym właśnie polega jego innowacyjność. Pierwszym krokiem do tego, aby skorzystać z tego udogodnienia, jest wejście na stronę, która aktualizuje e-deklaracje (wzory dokumentów zmieniają się co roku!) oraz ściągnięcie i uruchomienie na swoim komputerze prostego i intuicyjnego programu do rozliczeń. Program ten krok po kroku przeprowadzi podatnika przez poszczególne pola formularza, oferując szereg podpowiedzi z zakresu prawa podatkowego i instruując, jak nie popełnić błędów przy odliczeniach, przykładowo, nie przekroczyć dopuszczalnego limitu przy odliczeniach od podatku. Na koniec wysyła się druk do weryfikacji przez system. Wraz z programem do rozliczeń pobiera się program do wygenerowania UPO. Jest to Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, a zatem potwierdzenie dla nas, że uczestniczymy w procedurze ważnej dla interesu publicznego i możemy być spokojni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przesyłanych danych. Wszystkie deklaracje PIT wysyłane przez internet zostają opatrzone własnym numerem referencyjnym.

 

Ważne! Użytkownik ma możliwość wypełnienia w ten sposób formularzy typu PIT-36, PIT-36L, druk PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami.

 

Z kolei aktywne formularze nie dają możliwości przesłania druku przez internet do urzędu, ale za to automatyczny sposób wypełniania tej aplikacji może znaleźć swoich zwolenników. Pomysł aktywnego formularza opiera się na wypełnianiu aktywnych pół aplikacji. Przy tych polach często znajdują się podpowiedzi, jak dokonać danej kalkulacji czy z zakresu prawa. Są również pola, po kliknięciu na które program sam dokonuje obliczeń, co z pewnością jest wielkim atutem takich formularzy. Program pity 2017 automatycznie przelicza za użytkownika wszystkie kwoty, eliminując błędy obliczeniowe, co pozwala na dużą oszczędność czasu. Jest w nim też mechanizm kontroli- druk nie zostanie uznany za wypełniony, jeśli któreś pole aktywne będzie puste. To też pomaga usunąć błędy z zeznania. Na koniec drukuje się wszystko, by zanieść gotowy druk do urzędu.

 

Ważne! Aktywne formularze mają też swoje aktywne załączniki, które również należy pobrać ze strony.