PITy 2017 program

epity1

Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2017?

 

Podatnicy, którzy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z dochodów, osiągniętych w 2017 roku, powinni pamiętać, że zeznanie PIT 2017 musi zostać złożone w urzędzie skarbowym w określonym terminie. O tym, kiedy upływa ostateczny dostarczenia wypełnionej deklaracji, decyduje rodzaj formularza, na którym wykazywane są dochody podlegające opodatkowaniu.

W poniższej tabeli przedstawione zostały ostateczne terminy składania poszczególnych druków PIT:

 

termin

rodzaj formularza PIT

2 lutego 2018 r.

PIT-16A – karta podatkowa

PIT-19A – podatek ryczałtowy osób duchownych

PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

30 kwietnia 2018 r.

PIT-36L – podatek liniowy

PIT-36 – podatek naliczany na zasadach ogólnych

PIT-37 – podatek naliczany na zasadach ogólnych

PIT-38 – podatek od dochodów o charakterze kapitałowym

PIT-39 – podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 r.

 

Trzeba pamiętać, że nieterminowe rozliczenie PIT 2017 może spowodować nałożenie na podatnika nie tylko kary pieniężnej, lecz również kary pozbawienia wolności lub obu tych kar łącznie. Wymiar kary jest zależny od kwoty podatku, jaki został narażony na uszczuplenie. W większości przypadków jej wysokość wynosi kilkaset złotych.

Tak jak w poprzednich latach, możliwe jest złożenie deklaracji w formie papierowej lub w formie elektronicznej. W przypadku składania zeznania przez Internet, potwierdzeniem poprawnego przesłania pit za 2017 rok, do urzędu skarbowego, jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Formularze wysyłane za pośrednictwem poczty najlepiej nadać listem poleconym – wtedy za datę doręczenia rozliczenia, uznana zostanie data stempla pocztowego. Potwierdzenie nadania listu należy zachować, gdyż jest ono dowodem na to, że podatnik wypełnił swój obowiązek podatkowy i rozliczył się z fiskusem w terminie.