PITy 2017 program

epity1

Czy dochody z wynajmu mieszkań należy wykazać w rozliczeniu PIT 2017. Do wyliczenie podatku użyj PITy 2017 program.

 

Inwestowanie w nieruchomości jest bardzo popularne, wiele osób decyduje się na zakup mieszkania, które następnie przeznaczone jest do wynajmu. Pozwala to właścicielowi nieruchomości uzyskiwać stały miesięczny dochód. Należy jednak pamiętać, że dochody z tytułu wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu. Warto jednak wiedzieć, że aby obniżyć wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych, który musimy zapłacić z tego tytułu, lub też nie płacić go w ogóle, w przypadku mieszkań kupionych przez nas na kredyt możemy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynajmu wliczyć odsetki płacone od kredytu zaciągniętego na zakup danej nieruchomości. Im wyższe płacimy odsetki, tym niższa będzie podstawa opodatkowania, a tym samym niższy podatek zapłacimy. Żeby móc skorzystać z takiego odliczenia konieczne jest rozliczenie pit 2017 na zasadach ogólnych. Obliczenie podatku 2017 następuje wtedy zgodnie ze skalą podatkową 18 i 32 procent. Zasady ogólne pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania także przez odjęcie od przychodów uzyskanych z najmu innego rodzaju kosztów ponoszonych z tytułu posiadania nieruchomości, do których możemy zaliczyć między innymi rachunki płacone przez właściciela, amortyzację nieruchomości, koszty przeprowadzonych remontów i jej ubezpieczenie. Jeżeli koszty uzyskania przychodu przewyższają przychód, to w rozliczeniu podatkowym z urzędem skarbowym wykazujemy stratę.

 

Obliczenie podatku 2017 może nam znacznie ułatwić pity 2017 program. Będziemy dzięki niemu w stanie prawidłowo określić podstawę opodatkowania związaną z umową najmu, a następnie naliczyć należny z jej tytułu podatek dochodowy, lub też wspomnianą wcześniej stratę. Wypełniając pity za 2017 program wskaże nam co dokładnie możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodu w zależności od tego jaki sposób rozliczenia z fiskusem wybierzemy.

 

Wskazana powyżej metoda opodatkowania przychodów z wynajmu mieszkania nie jest jedyną jaką podatnicy mają do wyboru. Wszystkie przepisy związane z umowami najmu (podnajmu, a także dzierżawy i poddzierżawy) zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlega oczywiście dochód (przychód - koszty jego uzyskania). Jak już wcześniej wspomniano podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych może wynosić 18 lub 32%. 18-procentowy podatek zapłacimy od dochodu poniżej 85 528 zł, natomiast od kwoty przekraczającej 85 528 zł będziemy musieli zapłacić podatek 32-procentowy. Dochód uzyskiwany z wynajmu nieruchomości podatnik ma obowiązek wykazać w formularzu PIT-36.

 

Alternatywą dla opodatkowania dochodu związanego z umową najmu stawką 18 i 32% jest tak zwana stawka zryczałtowana. Z ryczałtu mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy nie zawierają umów najmu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Stawka zryczałtowana zakłada opodatkowanie w wysokości 8,5% od osiągniętego przez podatnika przychodu (nie tak jak w opodatkowani na zasadach ogólnych – dochodu). Oznacza to, że podstawa opodatkowania nie może przez nas zostać pomniejszona o koszty poniesione w związku z uzyskanym przychodem. Bardzo ważne jest, aby decydując się na ryczałt złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie pismo informujące o wyborze takiej metody rozliczenia, w przeciwnym razie urząd założy, że rozliczamy się na zasadach ogólnych. Oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Osoby decydujące się na opodatkowanie przychodów z tytułu wynajmu składają rozliczenie na formularzu PIT-28, mają obowiązek zrobić to do 31 stycznia roku, który następuje po roku, za który składane jest zeznanie podatkowe.