PITy 2017 program

epity1

Najszybszy na pita jest pity 2017 program. Już ostatnie dni rozliczenia, nie zapomnij oddać 1% podatku na OPP.

 

Ci, którzy jeszcze trzymają w domu nierozliczone formularze pit 2017 muszą się pospieszyć, ponieważ do 2 maja zostało już niewiele czasu. Podatnicy, którzy wypełniają pity 2017 przez Internet, za pomocą pit 2017 program lub w tradycyjny sposób maja jeszcze okazję oddać swój 1 % na opp 2017.

 

OPP czyli Organizacja Pożytku Publicznego to termin, który w Polce funkcjonuje od niedawna. Taką data wprowadzenia go do powszechnego użytku jest 1 stycznia 2004- termin równoznaczny z wprowadzeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa traktuje o tym, że o status OPP może starać się każda organizacja pozarządowa, albo spółka kapitałowa powołana do prowadzenia działalności w obszarach tzw. pożytku publicznego.

 

Tak więc celem OPP jest działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Dodatkowe kryteria, które trzeba spełnić dotyczą m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Organizacją Pożytku Publicznego nie mogą stać się: partia polityczna, związek zawodowy, organizacja pracodawców i samorządów zawodowych.

 

Od 2007 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają nam przekazanie w rozliczeniu rocznym 1% podatku na wybraną przez nas organizację. Darowiznę mogą przekazać: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku, podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi oraz podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Bardzo ważna uwaga dla emerytów i rencistów, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS: nie mają oni obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. ALE - jeżeli chcą jednak przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT37.


Przekazywanie darowizny w postaci 1% naszego podatku to bardzo szczytny cel, którym możemy wpierać cenne inicjatywy społeczne. Wystarczy tylko kilka chwil. Jeśli wypełniasz tradycyjną papierową wersję formularza, jedyne co musisz zrobić to wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT 37 druk, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28). W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Taką organizację możemy wybrać spośród wszystkich podanych i zweryfikowanych w bazie Organizacji Pożytku Publicznego na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby chcące rozliczyć się przez pity 2017 program do pobrania ze strony internetowej mają ułatwione zadanie. Formularze program pity 2017 mają wbudowaną aplikację, która umożliwia wybór najbardziej odpowiadającej danemu podatnikowi organizacji. Aplikację można znaleźć też pod nazwą Pity 2017 program.

 

Druki PIT posiadają także rubrykę na dodatkowe informacje, takie jak wskazanie konkretnego celu na jaki chcemy przekazać nasz 1% (np. pieniążki na pomoc konkretnej chorej, czy pokrzywdzonej osobie, na rozwój jakiegoś dzieła itp.). Podatnik może także zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty.

 

Nie wolno zapomnieć o terminowym złożeniu zeznania podatkowego! Jeśli zeznanie podatkowe zostanie złożone po ustawowym terminie wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. Co prawda zostało jeszcze kilka tygodni na złożenie deklaracji, ale warto skorzystać z tego obywatelskiego przywileju i wesprzeć tych, którym nasz pomoc może okazać się niezbędna. Gest ten ma poparcie Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości i Urzędów Skarbowych.