PITy 2017 program

epity1

Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

 

Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2017 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może to mieć miejsce tylko na podstawie praw nabytych.

Podatnik ma prawo do uwzględnienia ulgi w rocznej deklaracji podatkowej tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie warunki określone w odpowiednich przepisach. W większości przypadków konieczne jest posiadanie dokumentacji, która potwierdza prawo podatnika do dokonania odliczenia. Zazwyczaj, składając w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne za 2017 r., nie trzeba dołączać zgromadzonych dokumentów. Konieczne jest jednak wypełnienie i złożenie odpowiedniego załącznika – PIT/O, PIT/D lub PIT-2K.

Podatnicy często mają wątpliwości, co powinni zrobić z dokumentacją upoważniającą do skorzystania z ulgi, skoro nie musi być ona składana w urzędzie. Bardzo istotne jest, aby tych dokumentów nie wyrzucać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskus, aż do momentu przedawnienia, może w każdej chwili zażądać od podatnika przedstawienia dowodów na to, że posiadał on prawo do dokonanego odliczenia.

Zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po pięciu latach. Jednak trzeba pamiętać, że bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym została złożona deklaracja. W związku z tym zeznanie roczne, wypełnione np. przez program do PIT 2017, ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2020 r. Aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności, pełną dokumentację, uprawniającą do odliczenia ulg w rozliczeniu za 2017 r., trzeba przechowywać aż do końca 2020 r.