PITy 2017 program

epity1

Co należy zrobić z formularzem PIT-11?

 

Formularz PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zawarte są w nim dane identyfikacyjne płatnika i podatnika, adres urzędu skarbowego podatnika, wysokość przychodu, kosztów oraz odprowadzonych w trakcie roku zaliczek. Obowiązek sporządzenia PIT-11 spoczywa na płatniku. Do 2 marca 2018 r. formularz ten musi zostać przekazany podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PIT-11 może zostać doręczony podatnikowi za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej.

PIT-11 jest bardzo ważnym dokumentem, gdyż na jego podstawie należy wypełnić rozliczenie PIT 2017. Podatnik, który był w trakcie danego roku podatkowego zatrudniony w kilku miejscach, bądź uzyskał dodatkowe dochody w oparciu o umowy zlecenie lub umowy o dzieło, otrzyma kilka formularzy PIT-11 – oddzielny od każdego pracodawcy/zleceniodawcy.

Podczas wypełniania deklaracji podatkowej trzeba uwzględnić kwoty wykazane we wszystkich otrzymanych PIT-11. Zazwyczaj podatnicy uzyskujący dochody za pośrednictwem płatnika rozliczają się z urzędem skarbowym wykorzystując formularz PIT-37. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli poza dochodami, w których uzyskaniu pośredniczył płatnik, osiągnięto także inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, konieczne będzie wypełnienie druku PIT-36.

Aby nie popełnić błędów do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego, warto wykorzystać darmowy program pit 2017. Jest to doskonała aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces wypełniania formularzy podatkowych krok po kroku. Dzięki temu, że program wykonuje większość obliczeń samodzielnie, na podstawie wpisanych przez nas danych, będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy błędów obliczeniowych, które mogłyby spowodować konieczność złożenia korekty. Program umożliwia przesłanie zeznania w formie e-deklaracji, co pozwoli nam na rozliczenie się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.