PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017, a alimenty. Skorzystaj z pity 2017 program.

 

Ponieważ rozliczenie podatkowe 2017 zbliża się nieubłaganie coraz więcej osób zapewne zastanawia się jak należy rozliczyć się z urzędem skarbowym z alimentów. Przy wypełnianiu pitów bardzo pomocny może okazać się darmowy program pity 2017. Będziemy moli dzięki niemu wypełnić pity przez Internet, co na pewno znacznie ułatwi nam ciążącego na nas obowiązku podatkowego.

 

Przyjrzyjmy się teraz jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której określone zostały zasady opodatkowania alimentów. Zgodnie z ustawą nie ma obowiązku płacenia podatku od alimentów otrzymywanych na rzecz dzieci, które nie mają dwudziestu pięciu lat. Ponadto zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają także alimenty otrzymywane na rzecz dzieci, które otrzymują rentę socjalną lub też zasiłek/dodatek pielęgnacyjny, przy czym w tym przypadku wiek dziecka nie ma znaczenia. Ostatnim zwolnieniem podatkowym przewidzianym przez polskie prawo z tytułu alimentów są alimenty otrzymywane na rzecz innych osób, których obowiązek płacenia wynika z wyroku sądowego bądź w ugody sądowej (warunek zasądzenia alimentów przez sąd musi być spełniony). Przy czym w tej sytuacji kwota wolna od podatku wynosi 700 zł, a od środków przekraczających dany limit ustawowy podatnik ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek ten musi zostać wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym, które można sporządzić używając pity 2017 program.

 

Omawiając zagadnienie podatków i związanych z nimi obciążeń podatkowych powinniśmy także jasno sprecyzować co w świetle prawa podatkowego nazywane jest przychodem. Jako przychód rozumie się nie tylko pieniądze ale także innego rodzaju wartości pieniężne. Co więcej do przychodów zaliczane są także świadczenia w naturze oraz innego rodzaju świadczenia posiadające charakter nieodpłatny. Istotne jest, że zgodnie z prawem podatkowym, aby powstał obowiązek podatkowy przychód musi mieć miejsce po stronie podatnika, co oznacza, że musi być on do jego dyspozycji/zostać przez niego utrzymany. Oznacza to, że obowiązek odprowadzania podatku od otrzymanych alimentów mamy dopiero wtedy, gdy je otrzymamy, nie w momencie, gdy zostały one nam przyznane, gdyż samo przyznanie alimentów (np. przez sąd) nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika.

 

Zgodnie z polskim prawem świadczenia alimentacyjne (z wyłączeniem alimentów wpłacanych na rzecz dzieli) podlegają opodatkowaniu tylko raz, obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego (w momencie, gdy alimenty nie są z niego zwolnione) ma osoba, która je otrzymuje (jest to dla niej źródło przychodu). Osoba płacąca alimenty nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przychodu, w związku z tym nie odprowadza podatku dochodowego. Opodatkowane alimenty wykazywane są w rocznym zeznaniu podatkowym (składanym do 20 kwietnia danego roku za ubiegły rok podatkowy) jako przychód z innych źródeł. Obliczenie jaka kwota z otrzymanych w ciągu roku podatkowego alimentów podlega opodatkowaniu nie jest specjalnie skomplikowane. Należy zsumować wszystkie otrzymane alimenty (z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci), zarówno zaległe jak i bieżące, a następnie otrzymaną kwotę pomniejszyć o limit ustawowy zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego w wysokości 8400 zł (700 zł pomnożone przez 12 miesięcy). Jeżeli w wyniku takich obliczeń otrzymamy wartość dodatnią oznaczać to będzie, że właśnie od takiej kwoty (przychodu) mamy obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Ważną informacją jest, że przychód z tytułu alimentów nie podlega opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego.