PITy 2017 program

epity1

Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie


Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania podatku powoduje możliwość wystąpienia nadpłaty. W przypadku podatku dochodowego nadpłata podatku może się pojawić w związku z:

  • odprowadzeniem przez płatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu,

  • odprowadzeniem przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od dochodu, który nie podlega opodatkowaniu,

  • odprowadzeniem przez podatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu,

  • odprowadzeniem przez podatnika zaliczki na podatek dochodowy od dochodu, który nie podlega opodatkowaniu,

  • zwrotem nadpłaty podatku w kwocie niższej niż należna.

 

Określenie wysokości nadpłaty jest obowiązkiem podatnika. Rozliczenie PIT, które składa się w urzędzie skarbowym, musi wykazywać fakt wystąpienia nadpłaty podatku oraz jej wysokość. Wypełniając rozliczenie podatkowe 2017, należy prawidłowo obliczyć wysokość osiągniętego dochodu, należnego podatku oraz ewentualnej nadpłaty. Aby nie popełnić w zeznaniu błędów obliczeniowych, warto wykorzystać do wypełnienia formularzy PIT 2017 program. Ponieważ PIT program 2017, to darmowa komputerowa aplikacja, która większość obliczeń wykonuje samodzielnie, na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych, nie będziemy musieli się obawiać, że niepoprawnie obliczyliśmy niezbędne kwoty. Po otrzymaniu zeznania urząd skarbowy Pity 2017 weryfikuje, w celu sprawdzenia, czy wszystkie podane w nich informacje, również wysokość nadpłaty, są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłata występuje dopiero w momencie złożenia rocznej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że jeżeli stwierdzimy w trakcie roku podatkowego, że jakaś kwota podatku została przekazana do budżetu państwa nienależnie, nie będziemy mieli możliwości jej od razu odzyskać i będziemy musieli poczekać do końca roku.

 

Przepisy określają także termin zwrotu nadpłaty podatku. Aktualnie, w przypadku podatku dochodowego, urząd skarbowy ma na dokonanie zwrotu nienależnego podatku aż trzy miesiące, od momentu otrzymania od podatnika rozliczenia podatkowego 2017. Należy jednak mieć na uwadze, że termin ten może się wydłużyć, jeśli deklaracja roczna będzie zawierała błędy. W tym przypadku czas na zwrócenie nadpłaty zaczyna być liczony od momentu dostarczenia do urzędu prawidłowo wypełnionej korekty. Również w momencie, gdy urząd skarbowy samodzielnie skoryguje zeznanie podatnika, może wydłużyć się termin zawrotu podatku.

 

Jeżeli chcemy otrzymać zwrot podatku jak najszybciej, powinniśmy jak najwcześniej rozliczyć się z urzędem skarbowym. Większość deklaracji podatkowych można składać do końca kwietnia, ale rozliczenie PIT można dostarczyć do urzędu nawet w styczniu. Jeżeli nie osiągaliśmy dochodów za pośrednictwem płatnika, nie mamy żadnych ograniczeń co do momentu rozliczenia się z fiskusem, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz PIT.

 

W momencie, gdy dochody osiągaliśmy za pośrednictwem płatnika, jedynym ograniczeniem co do czasu składania deklaracji podatkowej, jest otrzymanie od niego formularza PIT-11 (musi to nastąpić do końca lutego). Jeżeli prawidłowo wypełniony formularz złożymy odpowiednio wcześniej, czas oczekiwania na zwrot znacznie się skróci. Zazwyczaj aż trzy miesiące muszą oczekiwać podatnicy, którzy dostarczyli swoje zeznanie do urzędu w kwietniu. Warto wiedzieć, że przyspieszenie zwrotu ma miejsce również wtedy, gdy wyrazimy zgodę na zwrot nadpłaconej kwoty bezpośrednio na własne konto bankowe. Konieczność wysłania przekazu pocztowego wydłuża czas oczekiwania na zwrot, a także obniża jego wysokość, gdyż kosztami przekazu obciążany jest podatnik.