PITy 2017 program

epity1

Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

 

Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2017 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych.

Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub przychodów, bez konieczności wychodzenia z domu, stało się dostępne dla większości podatników. Aktualnie za pośrednictwem sieci internetowej można złożyć wszystkie popularne formularze podatkowe:

 • PIT-16A – karta podatkowa,

 • PIT-19A – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek progresywny,

 • PIT-36L – podatek liniowy,

 • PIT-37 – podatek progresywny,

 • PIT-38 – podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych,

 • PIT-39 – podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.

A także następujące załączniki:

 • PIT/B – składany w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

 • PIT/D – dołączany w przypadku korzystania z ulg budowlanych,

 • PIT-2K – dołączany przez podatnika korzystającego z ulgi odsetkowej,

 • PIT/M – składany, jeśli zeznanie uwzględnia dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko,

 • PIT/O – załączany w przypadku korzystania z ulg (internetowej, prorodzinnej, rehabilitacyjnej itp.) i odliczeń (np. różnego rodzaju darowizn),

 • PIT/UZ – dołączany przez osoby, które nie odliczyły ulgi na dzieci w pełnym wymiarze ze względu na zbyt niską kwotę należnego podatku,

 • PIT/Z – składany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z tzw. kredytu podatkowego,

 • PIT/ZG – dołączany do zeznania, w którym uwzględnione zostały dochody osiągnięte poza granicami kraju.

Wielu osobom wydaje się, że procedura wypełniania i wysyłania elektronicznej deklaracji jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i czasochłonna, niż uzupełnianie papierowych formularzy PIT. Tymczasem jedną z największych zalet rozliczania się przez Internet jest wygoda. Aby złożyć pit 2017 nie trzeba wychodzić z domu w celu osobistego dostarczenia formularzy do urzędu lub wysłania ich za pośrednictwem poczty. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Dodatkowo samo wypełnienie interaktywnych druków podatkowych jest zdecydowanie łatwiejsze.

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem spędza wielu podatnikom sen z powiek. Główną przyczyną takiej postawy jest konieczność wykonywania licznych obliczeń i wpisywania otrzymanych wyników we właściwe pola formularzy. Wiele osób gubi się w gąszczu obliczeń i popełnia błędy, które następnie muszą zostać skorygowane. W celu uniknięcia takiej sytuacji, najlepiej wypełnić zeznanie w PITy 2017 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego krok po kroku. Dzięki temu, że większość obliczeń program wykona automatycznie, ryzyko popełnienia błędów zostanie znacznie zminimalizowane. Dodatkowo program sprawdzi także, czy żadne z pól obligatoryjnych nie zostało przez nas pominięte. Wysłana e-deklaracja zostanie poddana weryfikacji formalnej, jeżeli zakończy się ona pozytywnie, będziemy mieć pewność, że nasze rozliczenie nie zawierało braków.

Ostatnią zaletą składania zeznania podatkowego w formie elektronicznej jest skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku. Co do zasady urząd skarbowy ma na zwrócenie nadpłaty 3 miesiące od momentu, w którym złożone zostało poprawnie wypełnione rozliczenie. Jednak w praktyce podatnicy, który złożyli formularze przez program do pitów 2017 lub system e-deklaracje oczekują na zwrot zdecydowanie krócej, niż osoby, które zdecydowały się na wypełnienie papierowych druków podatkowych. Wynika to z tego, że obsługa elektronicznej deklaracji zajmuje urzędnikom zdecydowanie mniej czasu.