PITy 2017 program

epity1

Kwota opodatkowaniu w rozliczeniu PIT

przy sprzedaży nieruchomości

 

PIT 37 jest drukiem, po który najczęściej sięgają polscy podatnicy przy swoich rozliczeniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że można na nim zawrzeć większość elementów rozliczeniowych. W polskich urzędach skarbowych dostępne są również inne druki PIT 2017, po które można sięgać w zależności od rodzaju dokonywanego rozliczenia.

 

Istnieją dwie główne metody, dzięki któremu można dostarczyć PIT 37 do wybranego urzędu skarbowego. Pierwszą z nich jest ręczne wystawianie deklaracji, co jest jednak dość żmudne i monotonne. Kolejną opcją jest wykorzystanie aplikacji program PITy 2017, która pozwala na najbardziej efektywne rozliczenie dla każdego podatnika, niezależnie od tego, na jakich zasadach dokonuje swojego rozliczenia. Program posiada PIT- 37 instrukcję, dzięki czemu można krok po kroku przejść prawidłowe procedury wystawiania formularzy podatkowych. Nie trzeba obawiać się tego, że w deklaracji pojawią się pomyłki, ponieważ wszelkie nieprawidłowości będą natychmiast wychwytywane i sygnalizowane przez program.

 

Instrukcja wypełniania PIT 37 jasno wskazuje również na zasady, które dotyczą określonych sytuacji podatkowych, takich jak sprzedaż nieruchomości. Istotna jest kwota wolna od podatku, ponieważ jej wysokość ma niemały wpływ na preferencyjne warunki rozliczenia fiskalnego. Jaka kwota podlega opodatkowaniu przy zbyciu nieruchomości?

 

Zasady podatkowe jasno jednak wskazują na to, że opodatkowaniu podlega tylko i wyłącznie ta kwota, która została określona w umowie kupna- sprzedaży konkretnej nieruchomości. Jeśli więc podatnik zbył swoją nieruchomość, to jest zobligowany do wykazania w druku PIT 37 kwoty, która widnieje na umowie sporządzonej dla obu stron.

 

Rozliczenie podatkowe w przypadku sprzedaży domu, mieszkania czy też działki, może być zależne od kluczowego czynnika, jakim jest data podpisania aktu notarialnego kupna – sprzedaży, od tego momentu prawo podatkowe uznaje osobę kupującą za właściciela nieruchomości. Instrukcja wypełniania PITu 37 wskazuje, jak należy rozliczać się z fiskusem oraz jakie zasady opodatkowania dotyczą konkretnych sytuacji, a w szczególności ram czasowych.

 

To, na jakich zasadach będzie odbywało się rozliczenie z fiskusem z tytułu sprzedaży danej nieruchomości zależy od momentu jej nabycia. Ważnym elementem jest możliwość korzystania z ulg. W tym przypadku obowiązują trzy różnorodne reżimy prawne.

REŻIM PRAWNY

INTERPRETACJA

I

Dla nieruchomości, które zostały nabyte w 2009 roku i później.

II

Dla nieruchomości, które zostały nabyte w terminie od 1.01.2007 do 31.12.2008 roku.

III

Dla nieruchomości, które zostały nabyte przed 1.01.2007 roku.

 

W pierwszym przypadku:

z płacenia podatku zwolniony jest dochód ze sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od końca roku, w którym została zakupiona/ wybudowana; obowiązuje zasada, zgodnie z którą w sytuacji sprzedaży nieruchomość opodatkowaniu podlega dochód. Od 01.01.2009 roku nie obowiązuje jednak ulga meldunkowa, zwalniająca z płacenia podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej w latach 2007 – 2008, w której było się zameldowanym przez okres minimum 12 miesięcy.

W drugim przypadku:

podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, jeśli zbywca tej nieruchomości był zameldowany, w ramach pobytu stałego, przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy przed momentem sprzedaży.

W trzecim przypadku:

nie obowiązują ulgi meldunkowe, jednak podatnicy mają prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy w ciągu dwóch lat, od momentu zbycia, uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczą na własne cele mieszkalne, takiej jak: zakup domu, gruntu, remont mieszkania albo spłatę kredytu mieszkaniowego.