PITy 2017 program

epity1

Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?

 

Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, w większości przypadków, opłacają w trakcie roku podatkowego comiesięczne lub cokwartalne zaliczki. Ich wysokość jest ustalana na podstawie osiąganego w danym miesiącu przychodu, który jest zazwyczaj umniejszany o koszty jego uzyskania, a także o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podczas obliczania wysokości zaliczek nie są brane pod uwagę ulgi i odliczenia, ze których może skorzystać podatnik, kwota wolna od podatku oraz ewentualne straty z lat ubiegłych. Z tego powodu, podczas wypełniania rocznej deklaracji PIT 2017, może się okazać, że powstała nadpłata podatku.

 

Z nadpłatą mamy do czynienia wtedy, gdy wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy przewyższa faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego, ustaloną po odjęciu od dochodu i od podatku ulg podatkowych i innych odliczeń. Obowiązkiem urzędu skarbowego jest zwrócenie podatnikowi owej nadwyżki. Należy pamiętać, że jeżeli odprowadzone w trakcie roku zaliczki są mniejsze niż należny podatek, powstaje niedopłata – podatnik musi w takiej sytuacji opłacić podatek w wysokości wynikającej z pit 2017 formularz.

 

Często zdarza się, że zwrot podatku jest całkiem duży, w takiej sytuacji podatnikowi zależy na jego jak najszybszym otrzymaniu. Po złożeniu poprawnie wypełnionego zeznania, urząd skarbowy ma aż trzy miesiące na dokonanie zwrotu podatku. Oznacza to, że im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot. Dlatego najlepiej nie odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę. Na szybszy zwrot możemy liczyć także wtedy, gdy wypełnimy zeznanie w PIT 2017 program i wyślemy je do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Ze względu na dużo łatwiejszą i szybszą obsługę deklaracji składanych przez Internet, zwrot podatku przekazywany jest na konto podatnika zdecydowanie szybciej.