PITy 2017 program

epity1

Jak rozliczyć otrzymane premie?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. W związku z tym, wszystkie wypłacone premie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy podatnik wypełnia rozliczenie pit za 2017 r.

Ponieważ premia traktowana jest jako składnik wynagrodzenia wypłacanego za wykonywaną pracę, pracodawca (pełniący funkcję płatnika) musi uwzględnić jej wysokość podczas ustalania kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za dany miesiąc.

Osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, po zakończeniu roku podatkowego (do 2 marca 2017 r.), otrzymują od niego druk PIT-11, będący informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Kwoty podane w tym formularzu muszą obejmować wszystkie wypłacone premie. Zatem podatnik nie musi dokonywać żadnych doliczeń i może na podstawie informacji zawartych w PIT-11 wypełnić formularz PIT 37 lub PIT-36, ponieważ podatek od dochodów ze stosunku pracy jest zawsze naliczany na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%).

Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego nie jest trudne, trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w uzyskiwaniu przychodów uczestniczył więcej niż jeden płatnik, kwoty wykazane w poszczególnych drukach PIT-11 należy ze sobą zsumować i dopiero później wpisać do rocznej deklaracji podatkowej.

Żeby uniknąć błędów i niepotrzebnych komplikacji warto rozważyć wypełnienie zeznania przez program do PIT 2017, który umożliwi szybkie i bezproblemowe obliczenie wysokości należnego podatku. Program jest zsynchronizowany z systemem stworzonym przez Ministerstwo Finansów co pozwala na bezpieczne wysłanie wypełnionych formularzy do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej, dzięki czemu użytkownik może rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.