PITy 2017 program

epity1

Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?

 

O 1% podatku mogą ubiegać się tylko te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista organizacji jest co roku aktualizowana, jej bieżącą wersję można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zanim rozpoczniemy wypełnianie pit 2017 warto sprawdzić, czy wybrana przez nas organizacja została umieszczona na tej liście.

Prawo do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego przysługuje każdemu podatnikowi, który terminowo:

  • opłaci należny podatek dochodowy,

  • rozliczy się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

W celu przekazania 1% na OPP nie trzeba w formularzu podatkowym podawać nazwy organizacji lub adresu, wystarczy wpisać jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Numer ten należy uzupełnić w sekcji formularza zatytułowanej: „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W tej samej sekcji trzeba także wpisać wnioskowaną kwotę, która nie może być wyższa niż 1% należnego podatku, ale może być od niego niższa.

Podatnicy, którzy chcą sprecyzować na jaki cel ma zostać przekazana ich darowizna powinni także wypełnić sekcję znajdującą się poniżej („informacje uzupełniające”), w której można wpisać cel szczegółowy oraz podać informacje dodatkowe, np. swój adres e-mail lub numer telefonu. W tej sekcji znajduje się również pole, którego zaznaczenie oznacza wyrażenie zgody na podanie organizacji naszego imienia, nazwiska oraz adresu, a także przekazanej kwoty.

Darowiznę w postaci 1% podatku można przekazać niezależnie od tego w jakiej formie złożona zostanie deklaracja PIT 2017 – papierowej czy elektronicznej. Trzeba jednak pamiętać, że podanie numeru w KRS oraz wnioskowanej kwoty jest obligatoryjne.