PITy 2017 program

epity1

1 procent 2017. Dowiedz się jak przekazać 1 procent podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Masz do wyboru PITy 2017 Program, edeklaracje i aktywne formularze PIT.

 

Z naszej strony pobierzesz wszystko co niezbędne do rozliczenia podatkowego 2017:

Program pity 2017 – e deklaracje 2017 – formularze PIT 2017

 

Istnieją różne sposoby składania rocznych deklaracji podatkowych. Podatnicy coraz chętniej korzystają z nowych możliwości takich jak edeklaracje 2017, elektroniczny pit 37 druk oraz programy do wypełniana zeznania wśród, których najpopularniejszy jest pity 2017 program. We wszystkich tych metodach do wypełnienia deklaracji podatkowej niezbędny jest komputer. Jednak jedynie edeklaracje 2017 dają podatnikowi możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym bez wychodzenia z domu. Pity 2017 program natomiast znacznie ułatwia wypełnienie deklaracji podatkowej dzięki czemu proces jej wypełniania przebiega zdecydowanie szybciej i, co bardzo ważne, unika się popełniania różnego rodzaju błędów – zarówno merytorycznych jak i obliczeniowych. Również aktywne formularze pit takie jak pit 37 druk znacznie ułatwiają wypełnienie zeznania rocznego, wyróżnione są w nich pola aktywne, oraz pola obowiązkowe, także podatnik wie dokładnie, gdzie powinien wpisać poszczególne dane. Niezależnie od tego jaki sposób wypełniania deklaracji podatkowej wybierzemy – edeklaracje 2017, pity 2017 program, czy elektroniczny pit 37 druk – zawsze możemy jeden procent należnego podatku przekazać na tak zwane organizacje pożytku publicznego (OPP 2017).

 

Zanim wyjaśnimy jak wypełniając rozliczenie podatkowe 2017 przekazać 1 procent 2017 organizacji pożytku publicznego należy wyjaśnić czym dokładnie są tego typu organizacje i jaką działalnością się zajmują. Termin organizacja pożytku publicznego (opp 2017) został wprowadzony w Polsce stosunkowo niedawno, bo w 2004, jego definicja zawarta jest w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą do organizacji pożytku publicznego mogą zostać zaliczone jedynie organizacje o charakterze pozarządowym oraz spółki kapitałowe, których działalność dotyczy określonych w ustawie obszarów pożytku publicznego (nie może być to działalność gospodarcza). Istnieje jeszcze szereg innych wymagań, które opp 2017 musiały spełnić aby znaleźć się na 1 procent podatku lista, z której podatnicy wybierają organizację, którą chcą wesprzeć. Wśród takich wymagań możemy wymienić na przykład obowiązek prowadzenia działalności o charakterze jawnym, ponadto organizacje aby otrzymać 1 procent 2017 muszą także spełniać odpowiednie wymagania związane z kontrolą wewnątrz organizacji. Ponieważ podatnicy wypełniający formularze pit na przykład przy pomocy program do rozliczania podatku 2017 często chcą wiedzieć na co dana organizacja pożytku publicznego przeznaczyła otrzymane jako 1 procent 2017 pieniądze na opp 2017 nałożono obowiązek prowadzenia sprawozdawczości umożliwiającej podatnikom sprawdzenie w jaki sposób zostały spożytkowane ich pieniądze. Organizacje pożytku publicznego muszą udostępniać swoje raporty roczne w sposób umożliwiający dostęp do nich każdej zainteresowanej osobie, dlatego też, gdy złożymy rozliczenie podatkowe 2017, tak samo jak w latach poprzednich będziemy mogli sprawdzić na co wybrana przez nas opp 2017 z 1 procent podatku lista wydała otrzymane z tego źródła pieniądze. O tym w jakim stopniu organizacje pożytku publicznego wywiązują się z tego obowiązku i na co najczęściej przeznaczane są pieniądze stanowiące jeden procent podatku dochodowego od osób fizycznych podatników, którzy zdecydowali się przekazać je opp 2017 przeczytać można w dalszej części artykułu.

 

Przekazanie 1 procent 2017 nie jest trudne – wszystkie formularze pit zawierają specjalną rubrykę, którą należy wypełnić jeżeli chcemy przekazać 1 procent 2017 z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak już wspomniano powyżej rubrykę tę zawierają zarówno papierowe formularze pit jak i formularze wypełniane przez podatników przy pomocy program do rozliczania podatku za 2017 (pit 2017 program), oraz formularze zawarte w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów systemie edeklaracje 2017 i elektroniczne pit 37 druk.

 

Zanim zaczniemy wypełniać rozliczenie podatkowe 2017 powinniśmy się zastanowić jakiej organizacji chcielibyśmy przekazać jeden procent podatku, który będziemy musieli zapłacić. Bardzo pomocny może okazać się w takiej sytuacji program do rozliczania podatku za 2017, gdyż posiada on wbudowaną 1 procent podatku lista, która jest aktualizowana co roku. Na liście tej zawarte są wszystkie organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego w danym roku – opp 2017, a zatem mają prawo ubiegania się o 1 procent 2017 podatku, który mają obowiązek zapłacić podatnicy. Warto podkreślić, że pieniądze przekazać możemy tylko i wyłącznie organizacjom z owej listy. Jeżeli nie będziemy korzystać z pity 2017 program, jaka jest aktualna 1 procent podatku lista możemy sprawdzić na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponadto również portal organizacji pozarządowych (ngo.pl) również ową listę udostępnia.

 

Gdy już wybierzemy organizację, której działalność chcielibyśmy wesprzeć możemy przystąpić do wypełniania naszego zeznania rocznego, zawsze należy mieć na uwadze, że formularze pit są bardzo różne, dlatego też należy wybrać taki, który jest odpowiedni do rodzaju uzyskiwanych przez nas przychodów bądź dochodów. Jeżeli na przykład byliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako rozliczenie podatkowe 2017 będziemy musieli wypełnić pit 37 druk. Jeżeli chcemy uniknąć problemów z wypełnieniem pitów powinniśmy skorzystać z pomocy program do rozliczania podatku za 2017 rokpity 2017 program, gdyż przeprowadzi on nas przez wypełnianie deklaracji krok po kroku, przy jego pomocy będziemy mogli także wybrać jaki rodzaj formularza powinniśmy wypełnić. Po wypełnieniu całego formularza podatkowego, którego efektem jest otrzymanie kwoty należnego podatku możemy wypełnić rubrykę dotyczącą opp 2017. Zarówno pity 2017 program, jak i edeklaracje 2017 oraz elektroniczne pit 37 druk dokonują wszystkich obliczeń automatycznie, dzięki czemu podatnik nie musi sam obliczać wszystkiego na kalkulatorze. Program do rozliczania podatku za 2017 rok posiada wbudowane formuły pozwalające na obliczenie wszystkich niezbędnych kwot na podstawie wpisanych przez podatnika danych bazowych, tak samo proces obliczania przebiega w przypadku edeklaracje 2017, taki system umożliwia wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów obliczeniowych. Należny podatek dochodowy za dany rok naliczany jest od kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania i to właśnie 1 procent 2017 owego podatku jest przekazywany opp 2017. W pity 2017 program organizację pożytku publicznego wybieramy z 1 procent podatku lista, w związku z tym nie ma konieczności sprawdzania jaki jest numer wybranej przez nas organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż po wybraniu nazwy organizacji numer ten, będący podstawą do identyfikacji opp 2017, zostanie wpisany w formularzu podatkowym automatycznie. Kwota jaka zostanie przekazana organizacji również zostanie obliczona i prawidłowo zaokrąglona przez aplikację, którą będziemy wykorzystywać do wypełniania rozliczenia. Można zatem powiedzieć, że w obecnych czasach, kiedy dostępność komputerów jest powszechna, warto jest skorzystać z możliwości, których nam one dostarczają w przypadku deklaracji podatkowych, gdyż możemy w ten sposób zaoszczędzić nie tylko sporo czasu, ale także nerwów.

 

Należy pamiętać, że aby nasz 1 procent 2017 trafił do wskazanej w pit 37 druk lub innym formularzu podatkowym organizacji pożytku publicznego konieczne jest terminowe zapłacenie należnego podatku, tylko i wyłącznie w takiej sytuacji urząd skarbowy przekaże wskazanej przez nas opp 2017 wyliczoną w deklaracji podatkowej kwotę. Jeżeli nie zapłacimy podatku w terminie cała jego wysokość, po tym jak zostanie otrzymana przez urząd zasili finanse publiczne, a zatem będzie wykorzystana przez państwo. Oczywiście warunkiem, który musi być spełniony, aby 1 procent 2017 został przekazany jest nie tylko terminowa wpłata, ale również rozliczenie podatkowe 2017 w terminie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypełnioną samodzielnie, przy pomocy pity 2017 program lub jako elektroniczny pit 37 druk deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. Można dostarczyć ją do niego osobiście lub wysłać pocztą. Jeżeli zdecydujemy się wypełnić rozliczenie podatkowe 2017 korzystając z systemu edeklaracje 2017, to wypełniony na komputerze formularz zostanie przekazany wskazanemu urzędowi skarbowemu przez Internet.

 

Jak już wspomniano organizacje pożytku publicznego mają obowiązek sporządzania sprawozdań, w ich interesie leży, aby napisane były one prawidłowo i wyczerpująco, gdyż wielu podatników wypełniając rozliczenie podatkowe 2017 chce sprawdzić jak organizacja spożytkowała otrzymane wcześniej środki. Również w interesie opp 2017 leży aby sprawozdanie z działalności zamieszczone zostało w miejscu ogólnodostępnym – na ich stronie internetowej. Nie da się jednak ukryć, ze sprawozdanie merytoryczne stanowiące merytoryczne nie wymaga od organizacji szczególnej szczegółowości, w związku z tym bardzo często 1 procent 2017, który otrzymały organizacje nie jest w nim wyróżniany jako oddzielna wartość. Na szczęście coraz więcej organizacji wiedząc, że taka informacja jest dla podatników ważna stara się ową kwotę w jakiś sposób wyszczególniać umożliwiając w ten sposób uzyskanie informacji o jej dokładnym przeznaczeniu. Oczywiście w związku z charakterem działalności jaki prowadzony jest przez opp 2017 zawsze możemy mieć pewność, że organizacja, którą wskazaliśmy wypełniając formularze pit wykorzystując program do rozliczanie podatku za 2017 lub inną aplikację umożliwiającą wypełnianie pitów, wykorzysta otrzymane pieniądze na jeden lub kilka celów, które zostały wskazane w jej statucie.

 

Jeżeli nie wiemy jakiej organizacji pożytku publicznego chcielibyśmy przekazać 1 procent 2017 warto jest zapoznać się z działalnością prowadzoną przez jedną z opp 2017 – Fundacją Organizacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO (www.ferso.org). Fundacja ta, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest ona organizacją o charakterze non-profit. Ideą jej stworzenia była chęć promowania społeczeństwa obywatelskiego, dla którego ważne są wartości takie jak kultura i tolerancja, społeczeństwa obywatelskiego, któremu dbałość o ekologię, środowisko nie jest obojętna. Działalność prowadzona przez opp 2017 FERSO adresowana jest przede wszystkim do najmłodszych – dzieci i młodzieży, a także osób, które mają w okresie dorastania ogromny wpływ na kształtowanie ich charakteru – nauczycieli. Organizacja organizuje różnego rodzaju warsztaty, zielone szkoły, a także obozy dla dzieci, których rodzice nie mogą pozwolić sobie na wysłanie ich na wakacje.

 

Jeżeli zdecydujemy, że właśnie Fundacja Organizacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest opp 2017, której działalność charytatywną i edukacyjną chcemy wesprzeć wystarczy, że w pity 2017 program wybierzemy z 1 procent podatku lista nazwę właśnie tej organizacji. Jeżeli nasze rozliczenie podatkowe 2017 będziemy wypełniać samodzielnie konieczne będzie podanie numeru FERSO w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000184087.

1 Na co najczęściej przeznaczamy 1 procent podatku w rozliczeniu PIT
2 Przekaż 1 % na organizacje pożytku publicznego z PIT 2017 program
3 Miliony Polaków oddają 1 procent 2017 na OPP
4 Wypełnij pit 37 druk i oddaj 1 procent 2017
5 Dlaczego warto oddać 1 procent 2017
6 Przekaż 1 procent na OPP z pity 2017 program
7 1 procent 2017 na pożytek publiczny
8 Czy 1 procent 2017 trzeba przekazać na OPP
9 1 procent 2017, czyli jak przekazać 1 procent podatku na OPP w przypadku nadpłaty podatku.
10 Pity 2017 program statystyki jeden procent.
11 Skorzystaj z wyśmienitego narzędzia PITy 2017 Program i oddaj 1 procent podatku na OPP.
12 Na co OPP przekazują pieniądze pozyskane w ramach 1 procentu 2017; podatniku nie zapomnij, że do rozliczenia PIT możesz dokonać przy pomocy programu pity 2017, najlepszej aplikacji na rynku
13 Jak przekazać 1% na OPP będąc emerytem i jak pomoże Ci w tym pity 2017 program, narzędzie rekomendowane przez wielu znanych ekonomistów
14 PITy 2017 Program - 1 procent na OPP krok po kroku
15 Na co Organizacje Pożytku Publicznego przekazują pieniądze pozyskane w ramach 1% podatku.